Artikel archief

Heeft rechtspraak een digitale toekomst of is digitaal procederen een historische vergissing? Wat zijn de gevolgen van een megahack ? Zijn de rechtspraak ict-systemen bestand tegen alle digitale aanvallen ?

12-10-2016 16:29
Een rechter was een van de sprekers op de jaarlijks terugkerende kennisdag op het gebied van ICT en recht, waarvoor honderden juridische professionals op 11 oktober 2016 bijeen kwamen in Utrecht en beantwoorde vragen over de digitale...

Zijn Nederlandse erfgenamen na 1 september 2016 beter beschermd ? Wat zijn de gevolgen bij niet-beneficiaire aanvaarding ?

11-10-2016 10:16
Binnenkort een vergelijkend onderzoek op deze site . 

Nieuwe rechtszitting naar aanleiding van de de Enschedese vuurwerkramp.

07-10-2016 16:17
Vanwege het door dhr. R. Bakker uit Enschede ingestelde beroep d.d. 17 aug. 2016  heeft de rechtbank Overijssel te Zwolle bepaald dat er een zitting zal plaatsvinden in het gerechtsgebouw te Zwolle op maandag 31 oktober 2016. Aanvang 10.00 uur. Het beroep is gericht tegen een...

Cyberdreigingen vragen om extra maatregelen . Nieuwsbrief van de Cyber Security Raad.

07-10-2016 12:17
Nederland loopt voorop in de digitalisering. Dat brengt grote economische en maatschappelijke kansen met zich mee. Daarentegen vormt cybercriminaliteit een steeds grotere dreiging. Om de kansen te kunnen blijven benutten zijn acties noodzakelijk die de digitale wereld veilig en vertrouwd houden....

“In the Light of the Guidelines”: Brexit and the European Council

07-10-2016 08:11
During her speech at the Conservative Party conference on Sunday, Prime Minister Theresa May stated that the UK would be notifying the European Council of its intention to withdraw from the EU in accordance with Article 50(1) TEU by the end of March 2017 at the latest. Earlier that day, during an...

Wordt Centrale Raad van Beroep (CRvB) en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) opgeheven. De zaken die nu door de CRvB worden gedaan, gaan volgens het voorstel naar de gerechtshoven. De CBb-zaken worden overgeheveld naar de Afdeling bestuurs

06-10-2016 16:14
Volgens het wetsvoorstel welke vandaag 6 oktober 2016 in de Tweede Kamer wordt besprken worden de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) opgeheven? De zaken die nu door de CRvB worden gedaan, gaan volgens het voorstel naar de gerechtshoven....

Moet Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nieuw onderzoek doen naar de gezondheidsrisico's van rubberen korrels in sportvelden met kunstgras ? Wat zegt de Europese richtlijn ?

05-10-2016 11:41
De rubberkorrels bevatten zink, lood en benzeen en verschillende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), stoffen die bewezen kankerverwekkend zijn. Toch stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2006 dat van sporten op deze kunstgrasvelden geen...

Digitaal procederen ? Wordt elke rechtbank en advocatenkantoor in Nederland een software bedrijf ?

04-10-2016 17:20
Binnenkort op deze site een analyse !  Zie ook :  https://emls.webnode.nl/search/?text=digitaal+procederen+  

Invoering van de nieuwe Wet natuurbescherming verschuift naar 1 januari 2017. De nieuwe wet vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet

03-10-2016 07:15
Wat zijn de gevolgen van deze nieuwe wet (Wnb) ?  Een eerste opinerende analyse binnenkort op deze site !

In Nederland staat de volksgezondheid niet op plaats 1 bij uitbraak van dierziekten waaronder bijv. q-koorts.

30-09-2016 08:37
'Volksgezondheid staat niet op 1 bij uitbraak dierziekten'   Het systeem dat Nederland moet beschermen tegen een nieuwe uitbraak van een zoönose, een infectieziekte die kan worden overgedragen van dier op mens, biedt volgens Roel Coutinho, voormalig directeur van het Centrum...
Onderdelen 2861 - 2870 van 3059
<< 285 | 286 | 287 | 288 | 289 >>