Artikel archief

Onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische straling van een umts-mast. Nederlandse arts N. van Amstel dient een rekest in bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State met verzoek om door de Advocaat Generaal Bestuur

27-11-2015 20:42
Haaksbergen / Egmond a.d. Hoef, 19 oktober 2015   Rekest ex art. 8:12a lid 2Awb van arts N. van Amstel uit Egmond a.d. Hoef (Gerelateerd aan de sub-judice zijnde Hoger Beroepzaak 201506265/1/A1) =================================                  ...

Vragen over de integriteitsregels van de Nederlandse advocatuur

25-11-2015 09:28
Een lid van de Nederlandse Tweede Kamer stelde d.d. 23 november 2015 een aantal schriftelijke vragen aan de Nederlandse Minister van Veiligheid en Justitie over de integriteitsregels van de advocatuur   De gestelde vragen luiden :   Hebt u kennisgenomen van de uitspraak van de...

In de Enschedese vuurwerkrampzaak werd op 10 sep. 2015 een hoorzitting gehouden te Zwolle ten overstaan van de Hoorcommissie van de Orde van Advocaten Overijssel. Op de website van www.devuurwerkramp.nl staat onder nieuws onderstaand verslag te lezen.

22-11-2015 10:48
Zaaknummer.: wob15002/bez   Deken van Orde van Advocaten in het Arrondissement Overijssel Locatie: Bureau van de Deken. Aanvang 10.00 uur   Bestuursorgaan/verweerder de Deken van de voornoemde Orde Gemachtigde: ………………………………………………………..   Reclamanten: de heren Paalman uit Rijssen en...

Nederland ondersteunt de door Zweden aanhangig gemaakte rechtszaak bij het Europese Hof van Justitie te Luxemburg. Gedaagde is de Europese Commissie (Dagelijks Bestuur van de EU) vanwege het uitblijven van criteria voor hormoon verstorende stoffen (EDCs)

20-11-2015 16:04
De rechtszitting vond 17 november 2015 plaats in het Eutopese Hof van Justitie te Luxemburg. Ook de Gezinsbond en Inter-Environnement Wallonie (IEW) vragen onmiddellijke maatregelen om de blootstelling aan EDC's te verminderen.   EU-lidstaat Zweden spande de zaak aanomdat de EC de wettelijke...

"Commissie Stiekum"

13-11-2015 15:19
De Nederlandse politiek wederom in opspraak ! Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) maakte woensdag 11 november 2015  publiekelijk bekend dat mogelijk een of meer fractievoorzitters van Nederlandse Politieke partijen zich schuldig hebben gemaakt aan “lekken” van geheime informatie. Bij...

Rechtszitting van 2 december 2015 over volledige openbaarheid van de Enschedese vuurwerkramp is verdaagd tot nader te bepalen datum.

12-11-2015 14:25
De Rechtbank Overijssel heeft besloten de zaak niet te laten behandelen door een Enkelvoudige Kamer maar door een Meervoudige Kamer. De Korpschef laat zich in deze procedure bijstaan door een advocaat van het bekende landsadvocatenkantoor uit Den Haag. Per direct werd na het verschijnen van het...

Afluisteren van advocaten ook in EU-lidstaat Nederland verboden

27-10-2015 10:56
Het Gerechtshof Den Haag deed heden 27 oktober 2015 publiekelijk uitspraak. De zaak werd aangespannen door een aantal Nederlandse advocaten van een gedupeerde advocatenkantoor en de Council of Bars and Law Societies of Europe (Raad van Europese Balies van Orden van Advocaten ) alsmede de...

Beroep op het voorzorgsbeginsel ex art. 91 lid 2 (juncto artikel 168) van het. Verdrag Werking van de Europese Unie in een Nederlandse Q-koortszaak.

20-10-2015 08:46
Enkele buurtbewoners van een toekomstige mega-geitenhouderij in de Nederlandse gemeente Hof van Twente (buurtschap Ambt Delden/Zeldam) hebben via een juridische kantoor (BAWA) aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak gevraagd een rekest  ex art. 8:12a Awb in te dienen...

Dreigende teloorgang van het medisch beroepsgeheim en de privacy in de zorg in EU-lidstaat Nederland ondanks kritische advies van de Raad van State over het wetsvoorstel aanpassing SUWI .

16-10-2015 16:20
Het kritische advies t.a.v. het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) en enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekend zijnde gegevens werd al door...

Digitaal procederen, een historische vergissing ! Ook Safe Harbor is geen veilige haven. Wie draait er aan de computerknoppen ? Mobieltjes kunnen worden gehackt.

09-10-2015 08:55
In 2008 verscheen een Australische waarschuwingsrapport over Safe Harbor en in 2010 werden schriftelijke vragen gesteld in het Europees Parlement. Zie :https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-010411+0+DOC+XML+V0//NL  Maar ook kunnen "derden" op afstand de...
Onderdelen 2981 - 2990 van 3059
<< 297 | 298 | 299 | 300 | 301 >>