Artikel archief

Aanhouding in de Enschede vuurwerkramp-rechtszaak openbaarmaking stukken dossiers brandweer, grondbedrijf en verplaatsingsdossier door de Rechtbank Overijssel te Zwolle.

12-08-2016 19:31
Middels indiening van een formeel rekest was om volledige openbaarheid van alle stukken verzocht door de heer Bakker aan Burgemeester en Wethouders van Enschede. Doordat niet alle gevraagde stukken werden verkregen werd een AWB-bezwaarschrift ingediend. Voordat B. en W. besliste op het...

Planschadeprocedures n.a.v. Haaksbergse Rood voor Rood-overeenkomsten met gesloten portemonnee uit 2009

11-08-2016 09:17
De verkregen 2e-compensatiekavel verkregen na overeenkomsten met de gemeente Haaksbergen in 2009 door een Haaksbergse agrarisch ondernemer voor het bouwen van een landhuis met groot bijgebouw in het kader van Rood voor Rood regeling met gesloten portemonnee was niet gelegen naast de woning van de...

Hackers breken in op de website van de gemeente Ede. Procedeert Ede ook digitaal ? Wat gebeurt er als de digitale koevoet toeslaat in de computerbestanden van de rechterlijke macht ?

10-08-2016 15:07
Is een afgegeven legal opinion door een gerenommeerd advocatenkantoor aan de softwarefabrikant/leverancier de oplossing ??  Vergeet het maar.  Digitaal procederen, een historische vergissing ! Binnenkort meer op deze site.  Zie ook...

Nederlandse Openbaar Ministerie dient haar sepotbeslissingen te registeren.

04-08-2016 13:55
Indien het O.M.  besluit tot seponeren om tot strafvervolging over te gaan dan moet het Openbaar Ministerie dat ook registreren. De verantwoordelijkheid daarvoor kan niet overdragen aan de politie aldus de Nationale Ombudsman medio juli 2016 n.a.v. een zaak uit 2002. Niet voldoen aan...

Op grond van de wettelijke bewaarplicht vanuit de archiefwet moeten de documenten ook t.a.v. Enschedese Vuurwerkrampzaak bewaard zijn gebleven.

03-08-2016 11:20
De Rechtbank Overijssel buigt zich op 12 augustus 2016 over de zaak van de verdwenen dossiers/stukken namens R.J. Bakker de toenmalige directeur van  SE Fireworks VOF uit Enschede, de eisende partij in deze. De verwerende partij is het College van B. en W. van Enschede.  Aan de orde komen...

Is de digitale handtekening via Blockchain technologie te hacken ? Digitaal procederen, vergeet het maar !

01-08-2016 10:31
Digitaal procederen, een historische vergissing ! Wie draait er aan de knoppen ? De software fabrikant, de internetcrimineel, de criminele hacker, of de rechter. De regeling voor het digitaal procederen in civiele procedures zoals Nederland die kent is voor het grootste deel te lezen in artikelen...

Rechtbank Overijssel verklaart het beroep van de toenmalige directeur van SE Fireworks VOF, dhr. R. Bakker, tegen de Minister Veiligheid en Justitie gegrond. Het beroep was gericht tegen weigering van het College van Procureurs-Generaal om te beslissen.

28-07-2016 15:52
De Rechtbank Overijssel te Zwolle verklaarde het rechtsteekse beroep van de toenmalige directeur van SE Fireworks VOF, dhr. R. Bakker, gericht tegen de Minister Veiligheid en Justitie gegrond. Het beroep was gericht tegen weigering van het College van Procureurs-Generaal om na ingebrekestelling te...

In eerste kwartaal van 2017 zal een Europese verordening van toepassing gaan worden waarmee het mogelijk wordt om conservatoir beslag te leggen op een bankrekening in een andere lidstaat

27-07-2016 11:50

Wat is er door Commissie Oosting onderzocht, wat niet en waarom niet na de Vuurwerkramp van 13 mei 2000 ?

26-07-2016 14:49
In de Enschedesevuurwerkrampzaak van 13 mei 2000 vond maandag 25 juli 2016 bij de Rechtbank te Overijssel te Zwolle een rechtszitting plaats n.a.v. de weigering van de Minister van Veiligheid en Justitie /College van Procureurs-Generaal om op een Awb-bezwaarschrift d.d. 18 december 2015   (zie...

Rechtszitting bij de Rechtbank Overijssel i.v.m. de vuurwerkramp van 13 mei 2000 over de onduidelijkheid van o.a. vier dossiers en over de vraag waar zijn die dossiers gebleven ?

22-07-2016 17:17
De zaak die maandag 25 juli 2016 om 13.00 uur dient bij de Rechtbank Overijssel te Zwolle is aangespannen door de toenmalige eigenaar van SE Fireworks VOF de heer R.J. Bakker. uit Enschede.   Bij rekest van 19 januari 2015 werd aan de minister van Justitie respectievelijk het College van...
Onderdelen 3681 - 3690 van 3846
<< 367 | 368 | 369 | 370 | 371 >>