Adviezen over voorstel rechtseenheid bestuursrecht.

16-04-2015 11:05

De Raad van State, de Hoge Raad en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak hebben in de afgelopen dagen adviezen uitgebracht over het Wetsvoorstel dat de splitsing van de Raad van State en de opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven regelt. Dit wetsvoorstel is de uitwerking van een bepaling in het regeerakkoord. Daarin staat dat ‘de Raad van State wordt gesplitst in een rechtsprekend deel en een adviserend deel. Het rechtsprekende gedeelte wordt samengevoegd met de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.’

De Raad voor de rechtspraak publiceert binnenkort zijn wetgevingsadvies

 

Bron: Rechtspraak.nl

 

Eerder (2013) publiceerde de Raad hierover een position paper genaamd:

Naar één nieuw bestuursrechtelijk college.

Zie:  https://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Raad-Voor-De-Rechtspraak/Nieuws/Pages/Naar-een-nieuw-bestuursrechtelijk-college.aspx

 

EMLS

 

Utrecht / Haaksbergen, 16 april 2015