Beperking toegang tot het Nederlands recht zal leiden tot Europees-rechtelijke interventie !

23-09-2013 16:32

Staatssecretaris mr F. Teeven wil blijkbaar geen  85 miljoen euro doch  91 miljoen euro extra bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand. Die extra bezuiniging komt dan boven op  de eerder ingezette bezuinigingen van 156 miljoen euro. EMLS vindt dat de gevolgen daarvan in rechte als een ontoelaatbare drempel tot de toegang tot het recht behoort te worden aangemerkt en zal in die zin dan ook dit in rechte stellen omdat o.a. doorvoering van die bezuinigingsmaatregel alsdan conflicteert met het EVRM, de grondrechten van de Europese Unie maar ook met de Nederlandse Grondwet, waarvan akte.