Beweerdelijk Algemeen Belang

01-08-2014 17:28

Na een overgangstermijn van twee jaar is de Wet Markt en Overheid per 1 juli 2014 van kracht geworden.  

Zie ook :   https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mededinging/markt-en-overheid 

 

De Wet laat op grond van Algemeen Belang uitzonderingen toe waardoor Overheden beneden de kostprijs kunnen uitbesteden en op die manier kunnen “concurreren” met private partijen via een daartoe strekkend  Algemeen Belang-besluit van bijv. de gemeenteraad.

 

Wat onder Algemeen Belang valt is niet goed gedefinieerd.  Nog te vormen jurisprudentie zal richting moeten geven  of een beweerdelijke economische activiteit van een overheid  het Algemeen Belang dient.

 

De vraag die overblijft is of deze Wet zelf wel het Algemeen belang dient omdat deze Wet  veel ruimte biedt om de regels niet toe te hoeven passen.  

 

EMLS

===== 

Utrecht / Haaksbergen, 1 augustus 2014