Computerrechtspraak ?

21-02-2014 08:09

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft vandaag een boete die werd uitgedeeld door een computer vernietigd. Daardoor is bekeuringsbon die de  eigenaar van een onverzekerde auto had gekregen komen te vervallen, aldus de uitspraak van voornoemd Gerechtshof.

De eigenaar van het voertuig had de boete gekregen nadat tijdens een registercontrole van de Rijksdienst wegverkeer  geheel automatische had vastgesteld dat de auto niet was verzekerd. Het zogenoemde zaakoverzicht van het Centraal Justitieel Incassobureau vermelde echter als code van degene die de boete had uitgeschreven 404040 en dat is het bewijs van een geheel geautomatiseerd proces. Er was geen mens aan te pas gekomen want alles was per computer verlopen. Is de Nederlander bij rechtspraak mettertijd overgeleverd aan weeffouten van geautomatiseerde computersystemen? Digitaal procederen is een brug te ver. 

Nu er geen bewijs was dat de bekeuringsbon was opgelegd door een bevoegde opsporingsambtenaar zoals de Nederlandse Wet voorschrifft lag vernieting in de rede.

Een alleszins begrijpelijke uitspraak dus ! Zie de uitspraak van heden 20 feb. 2014 op  https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2014:1236

 

Zie ook onze rubriek "Wie draait er aan de Knoppen" bij digitaal procederen?

 

20 januari 2014

Utrecht - Haaksbergen