De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vraagt in twee zaken over gemeentelijke regels voor de aanleg een conclusie aan advocaat-generaal

19-05-2014 15:40

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vraagt in twee zaken over gemeentelijke regels voor de aanleg van uitwegen een conclusie aan 'advocaat-generaal' mr. Rob Widdershoven. De zaken waarin om het nemen van een conclusie is verzocht, gaan over de acceptatie van een melding door het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden voor de aanleg van een uitweg en een weigering door het college van burgemeester en wethouders van Stein van een melding voor een uitweg. In de Leeuwardense zaak is de buurman in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Volgens hem had de uitweg verboden moeten worden. In de zaak van de gemeente Stein komt de melder in hoger beroep, omdat volgens hem het gemeentebestuur zijn melding niet buiten de termijn had mogen weigeren.

MELDINGENSTELSEL

===============

In zowel de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Leeuwarden als die van de gemeente Stein staat dat het verboden is om een uitweg aan te leggen als daarvoor niet eerst een melding is gedaan bij het gemeentebestuur. Verder is bepaald dat de uitweg mag worden aangelegd als het gemeentebestuur niet binnen vier weken na ontvangst van de melding de aanleg heeft verboden. Dit soort meldingenstelsels komt in wisselende bewoordingen voor bij veel Nederlandse gemeenten en is gebaseerd op de zogenoemde Model-APV van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Het meldingenstelsel levert rechtsvragen op die met het oog op de rechtsontwikkeling en de rechtseenheid beantwoord moeten worden, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

Verzoek aan de staatsraad advocaat-generaal

 

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de staatsraad advocaat-generaal gevraagd in de conclusie in te gaan op het karakter van de verschillende reacties die het gemeentebestuur kan geven op een melding voor een uitweg. Hem is gevraagd in te gaan op de gevolgen van die reacties voor de rechtsbescherming voor zowel de melder als derde-belanghebbenden en op diverse andere aspecten zoals een mogelijke publicatieplicht en de vraag of voorwaarden aan een melding kunnen worden verbonden. Ten slotte vraagt de Afdeling bestuursrechtspraak de staatsraad advocaat-generaal om aandacht te besteden aan de gevolgen van een te kiezen juridische lijn voor andere meldingenstelsels, zoals die in het milieu- en bouwrecht.

Verdere verloop van de procedure

 

De Afdeling bestuursrechtspraak zal beide zaken op 23 september 2014 op een rechtszitting behandelen. De staatsraad advocaat-generaal brengt zijn conclusie uiterlijk zes weken na deze zitting uit. De conclusie wordt gepubliceerd en aan partijen toegezonden met de mogelijkheid om hierop te reageren. Na het verstrijken van die reactietermijn zal de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak doen in deze zaken.

Nemen van een conclusie

 

Met het nemen van een conclusie door de staatsraad advocaat-generaal wordt meer dan met de rechterlijke uitspraak zelf gelegenheid geboden om een rechtsvraag te plaatsen in een breder verband. De conclusie kan een bijdrage leveren aan de kwaliteit en de inzichtelijkheid van de rechtsontwikkeling door de rechter. Deze mogelijkheid wordt de hoogste bestuursrechters sinds 1 januari 2013 geboden.

 

BRON:  Raad van State.

==================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 19 mei 2014