De zaak Demmink rechtvaardigt een parlementaire enquête !

06-03-2014 18:19

De dato 11 maart 2014 vindt er een debat plaats in de Eerste Kamer over de staat van de rechtstaat. De hoofdthema's van het debat zijn rechtspraak, strafrecht en grondrechten.

 

Ter voorbereiding op voornoemde debat heeft de commissie Veiligheid en Justitie op dinsdag 4 februari 2014 gesprekken gevoerd ter voorbereiding van het debat .Van deze gesprekken heeft de commissie een stenografisch verslag uitgebracht te lezen op :

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20140204/ongecorrigeerd_stenogram_van_de/f=/vjh3fw9u8jaf.pdf

 

In de nieuwsbrief van het advocatenblad van 6 maart 2014 geeft de oud- vicepresident van de Raad van State aan dat volgens hem de politiek te nonchalant omgaat met de democratische rechtsstaat.  Wetsvoorstellen als kostendekkende griffierechten en het VVD-voorstel om de rechter te beperken in de toetsing van wetten aan internationale verdragen miskennen volgens hem het rechtsstatelijk element dat in het geding is. Einde citaat.

 

De vraag is of er geen hoofdthema moet worden toegevoegd aan het debat nu een voorlopig getuigenverhoor rond de zaak van een voormalig topambtenaar van het ministerie van Justitie en Veiligheid plaatsvind  t.o.v. de  rechter-commissaris bij de Rechtbank Midden Nederland te Utrecht waar negen getuigen worden gehoord. Het verhoor volgde na aanleiding van de uitspraak van het gerechtshof Arnhem d.d. 20 januari 2014 ex art 12 Sv https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2014:61

 

Nu deze zaak mede is gekoppeld aan het Rolodex-onderzoek die in 1997 is aangevangen onder de toenmalige hoofdofficier van Justitie van de Criminele Inlichtingen Dienst mr F. Teeven en ook de betreffende ministers van Justitie gedurende de periode 1997 tot op  heden zijnde W. Sorgdrager,  B. Korthals, P.H. Donner, E. Hirsch Ballin en I. Opstelten weer in bestuurlijke beeld komen ligt een parlementaire enquête alleszins in de rede zodat er antwoorden komen op diverse prangende vragen waaronder ook begrepen de openstaande vragen rondom de politieke doofpot van de Enschedese vuurwerkramp. www.devuurwerkramp.nl     

 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 6 maart 2014