Eerste conclusie van Staatsraad Advocaat-Generaal in bestuursrechtelijk geschil. Zaakno.: 201302106/2/A2 23 oktober 2013

23-10-2013 11:04

De concrete zaak in welk kader de conclusie is genomen, is op 12 september jl. in een rechtszitting behandeld door een zogenoemde grote kamer met vijf leden. Ook deze mogelijkheid bestaat pas sinds 1 januari van dit jaar. De grote kamer bestond uit de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, de presidenten van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven en een lid van de Hoge Raad die tevens staatsraad in buitengewone dienst zijn en een staatsraad van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Nu de Staatsraad Advocaat-Generaal zijn conclusie heeft genomen, zal de grote kamer binnen enkele maanden uitspraak doen in deze zaak. De conclusie geeft voorlichting aan de Afdeling bestuursrechtspraak, maar bindt haar niet.

 

BRON RAAD VAN STATE 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2013:1586