EU Rapport waarschuwt voor hardnekkige corruptie in Europa

28-02-2014 13:22

Op 3 februari 2014 publiceerde de Europese Commissie het EU Anti-Corruption Report. TI-NL verwelkomt het rapport van de Europese Commissie. TI-NL onderstreept dat de meeste aanbevelingen van de Commissie voortkomen uit, of gelijk zijn aan de conclusies van het NIS rapport dat twee jaar geleden door TI-NL is uitgebracht.https://www.transparency.nl/wp-content/uploads/2012/05/TI-NL-NIS-report.pdf

Het ontbreken in ons land van passende regels ter zake van onder meer:

•          Lobbyen;

•          De bescherming van klokkenluiders;

•          De draaideur tussen politiek en bedrijfsleven;

•          Up to date registratie van bijbanen en nevenfuncties alsmede financiële belangen;

wordt door de EC terecht opgemerkt en aandacht voor gevraagd: dit zijn ook de focuspunten van TI-NL voor 2014.

Andere zaken die veel te wensen over laten zijn het benoemingen beleid van hoge ambtenaren (waarbij partijpolitieke affiliatie bepalend is voor niet-gekozen functies) en landelijke politici (beloning voor bewezen diensten, behoren tot de juiste bloedgroep, banden met een regio). Hierdoor worden eventueel betere kandidaten op niet-verdedigbare gronden buitengesloten.

De Commissie geeft echter wel aan dat in het algemeen Nederland er in vergelijking met sommige EU landen goed voorstaat. Ook de perceptie van corruptie in ons land ligt lager dan elders en onder het gemiddelde. Dat neemt helaas niet weg dat er sprake is èn blijft van soms ernstig achterstallig onderhoud. Dat heeft niet alleen betrekking op onvolledige of beperkte regelgeving maar betreft zeker ook ernstig obstakels bij de effectieve handhaving van deze regels.

Paul Arlman, voorzitter van TI-NL, was bij Editie NL op RTL4 te gast betreffende het EU Rapport (vanaf 01:00 tot 3:36 min).

 

Het EU Rapport is hier te lezen. https://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_en.htm

 

Het hoofdstuk over Nederland in het rapport is hier te lezen. https://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_netherlands_chapter_en.pdf

 

Open brief TI-NL over Klokkenluidersbescherming

Op dinsdag 11 februari stond bij de Commissie Binnenlandse Zaken en Algemene Zaken (BZK/AZ) een voorbereidend onderzoek geagendeerd over het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders. TI-NL heeft voorafgaand aan dit onderzoek op 7 februari een open brief aan deze Commissie geschreven, waarin zij haar zorgen uit over dit wetsvoorstel.

TI-NL pleit al jaren voor een goede regeling voor het melden van misstanden en het beschermen van degenen die de melding doen. De drie belangrijkste punten zijn:

•          De noodzaak van strikte scheiding tussen de functies advies, ondersteuning en verwijzing enerzijds en onderzoek en oordeel anderzijds; https://www.transparency.nl/2013/10/huis-geen-veilige-plek-voor-klokkenluiders/

•          Een goede, zorgvuldige en effectieve bescherming van de ‘beklaagde’ organisatie of persoon; https://wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv201307-klokkenluiders.aspx?cp=44&cs=6797

•          Het bestaan van sluitende regelingen voor het bedrijfsleven.

TI-NL hoopt het gesprek aan te kunnen gaan met de Commissie, teneinde transparantie en integriteit in Nederland duurzaam te bevorderen.

 

Lees hier de TI-NL open brief Klokkenluidersbescherming: https://www.transparency.nl/wp-content/uploads/2014/02/TI-NL-brief-Eerste-Kamer-Klokkenluiders-.pdf

 

 

Bron: Transparency International Nederland

================================

 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen 27 februari 2014