European Multilateral Law Service Group wenst U een voorspoedig en gezond nieuwjaar !

05-01-2014 17:10

EMLS adviseert ook in 2014 op verzoek van advocaten en/of  hun respectievelijke cliënten  hoe zo optimaal mogelijk kan worden geprocedeerd in hoger beroep en  met name wat betreft het zo optimaal mogelijk procederen in cassatieberoep bij de Hoge Raad.  Des verzocht worden de processtukken voor U zowel voor het Hof als wel Hoge Raad geconcipieerd.

EMLS kan voor U ook in 2014 van dienst zijn t.b.v. second opinion t.a.v. gerechtelijke uitspraken.

EMLS coördineert ook in 2014 proefprocessen zowel op individueel verzoek en/of collectief verzoek.

EMLS adviseert U ook in 2014 over Europees rechtelijk procederen.

EMLS adviseert U ook in 2014 in alle zaken binnen alle rechtsgebieden.

EMLS continueert ook in 2014 de toepassing van haar Algemene Voorwaarden .

 

Utrecht / Haaksbergen 1 januari 2014