Europees Hof van Justitie verklaart de richtlijn van 2006 telecom-gegevensbewaring onwettig.

08-04-2014 15:24

Het Hof van Justitie van de Europese Unie te Luxemburg heeft heden 8 april 2014 in de gevoegde zaken C-293/12 en C-594/12 Digital Rights Ireland en Seitlinger ea antwoord gegeven op de prejudiciële verzoeken om een ​​prejudiciële beslissing te nemen krachtens artikel 267 VWEU afkomstig van High Court (Ierland) en het Verfassungsgerichtshof (Oostenrijk), bij beslissingen van 27 januari en 28 november 2012, respectievelijk, ingekomen bij het Hof op 11 juni en 19 december 2012 vragen welke zijn te lezen op:

 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/cp140054en.pdf

 

Wat de gevolgen zijn gevolgen voor Nederland zijn is nog niet geheel duidelijk. Het lijkt er op dat ook de Nederlandse toepasselijke wet(ten) zullen moeten worden ingetrokken of worden  aangepast met name de op 18 juli 2009 vastgestelde  gewijzigde Nederlandse telecommunicatiewet/ Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens welke is te lezen op : https://wetten.overheid.nl/BWBR0026191/geldigheidsdatum_08-04-2014

 

Wordt de werking van de Wet op de Inlichtingen-en Veiligheidsdiensten (WIV) ook geraakt ?

 

Van verdere ontwikkelingen houden wij U op de hoogte!  Volg dus deze site !

 

 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 8 april 2014