EUROPEES RECHT GAAT VOOR NATIONAAL RECHT !

23-05-2014 19:50

Regulering van eigendom . Artikel 1 Eerste Protocol EVRM

 

De meervoudige kamer van de Rechtbank te Den Haag wees 21 mei 2014 een belangrijk vonnis in een rechtszaak die was aangespannen door de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders  (N.F.E.) en enkele  Nederlandse bedrijven. De Rechtbank stelde de Nederlandse Wet verbod pelsdierhouderij buiten werking onder veroordeling van de Staat in de betaling van de proceskosten.

 

De pelsdierhouderij is in Nederland een bloeiende en lucratieve tak van landbouw, die op jaarbasis een economische (toegevoegde) waarde vertegenwoordigt van ruim driehonderd miljoen euro.

 

De Wet verbod pelsdierhouderij, Staatsblad 2013, 11, van 4 januari 2013 welke op 15 januari 2013 in werking is getreden werd buiten werking gesteld.

 

De litigieuze intrekkingswet treft de fokkers 'ernstig financieel' in hun nadeel zonder dat daar een passende vergoeding tegenover wordt gesteld concludeert de  Haagse Rechtbank. Het levert strijd op met de eerbiedigende werking van het eigendomsrecht zoals geregeld in het EVRM.

 

In 2012 ging de Tweede/Eerste Kamer akkoord met een wettelijk verbod op het fokken van nertsen vanaf 2024.. De  getroffen ondernemers hebben vervolgens de Nederlandse Staat gedagvaard mede n.a.v. het feit dat geen financiële compensatie werd gegeven voor o.a. gedane investeringen enz.

 

De Nederlandse staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken heeft al aangegeven in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter over het fokken van nertsen. De vraag of hoger beroep kansrijk is mede vanwege het feit dat ingevolge artikel 94 Grondwet formele wetgeving door de rechter mag worden getoetst aan voor Nederland rechtstreeks werkzame verdragen en verordeningen is twijfelachtig. Europees recht gaat voor Nationaal recht.

 

De Nederlandse vindplaats van voornoemd vonnis is: . ECLI:NL:RBDHA:2014:6161

 

Utrecht / Haaksbergen, 23 mei 2014

EMLS