Nederlandse Hoge Raad verwerpt het principale cassatieberoep van de Nederlandse Staatsloterij.

12-02-2015 00:21

Reclame van de Nederlandse Staatsloterij is misleidend geweest, aldus de Nederlandse Hoge Raad in haar uitspraak van 30 januaeo 2015. De uitspraak van Nederlands hoogste rechtsinstantie is te lezen op : 

ECLI:NL:HR:2015:178, Hoge Raad, 13/04238                                                                                                              

 
De Nederlandse Staatsloterij (voluit: de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij) is een stichting die staat voor het betrouwbaar, betrokken en toonaangevend aanbieden van kansspelen in Nederland. Wat de organisatie uniek maakt, is de sinds 1726 georganiseerde Staatsloterij: al bijna drie eeuwen lang de populairste loterij van Nederland, die twaalf maal per jaar wordt georganiseerd op de 10e van de maand. Daarnaast organiseert de Nederlandse Staatsloterij de Koningsdag-, de Oranje-, de Geluks- en de Oudejaarstrekking en de wekelijkse loterij het Miljoenenspel.
 
In de uitspraak van de Hoge Raad vallt te lezen dat gedurende de periode 2001 tot 1 januari 2008  de grotere Staatsloterij-prijzen (van € 50.000,- en € 100.000,-) niet werden getrokken uit de verzameling van verkochte loten, maar uit het zogenaamde ‘universum’. Dit universum was de verzameling van alle loten die konden worden verkocht. 
 
 
Het zou de Nederlandse Staatsloterij sieren indien zij eem schikkingsvoorstel lanceert om het gedane onrecht te doen redresseren. Alsdan blijft deze zaak niet boven de Nederlandse markt hangen.
 
EMLS
 
Utrecht / Haaksbergen 12 februari 2015