Nederlandse Orde van Advocaten onder vuur.

11-12-2013 14:33

De Rechtbank Zeeland-West Brabant heeft bij vonnis van 13 november ( 2013 C/02/260603 / HA ZA 13-152 ) bij voorraad uitvoerbaar verklaart voor recht dat de Orde jegens eiseres (advocaat) onrechtmatig heeft gehandeld door bij het door de Orde verrichte onderzoek het beginsel van hoor en wederhoor jegens de advocaat niet toe te passen. Verwezen wordt naar de inhoud van voornoemd vonnis. Zie: https://www.uitspraken.nl/uitspraak/rechtbank-zeeland-west-brabant/civiel-recht/civiel-recht-overig/bodemzaak/ecli-nl-rbzwb-2013-8636

 

De Orde van Advocaten, zijnde een publiekrechtelijk rechtspersoon, had na een maanden lang durend onderzoek en navraag bij het Juridisch Loket tot schorsing van de betrokken advocaat besloten waartoe Raad van Discipline de advocaat voor onbepaalde tijd heeft geschorst en tot waarneming is overgegaan.

 

Deze zaak zal door EMLS nader worden voorzien van een annotatie mede ook vanwege het feit dat de Deken zich mede heeft laten leiden door informatie van derden. De vraag rijst of het huidige toezichtstelsel op de advocatuur nog wel van deze tijd is waarin advocaten belangen kunnen hebben bij schorsingen van collega,s, en/of sluitingen van kantoren uit concurrentie overwegingen. Een Deken is veelal praktiserend advocaat !.