Toegevoegde advocaat moet omzetbelasting betalen over verkregen vergoedingen in toevoegingszaken !

28-05-2014 14:36

De Hoge Raad heeft bij arrest d.d. 23 mei 2014 bepaald dat in Nederland advocaten BTW moeten betalen over bedragen welke zij op basis van de Wet op de Rechtsbijstand ontvangen. Zie daartoe onderstaande uitspraak ECLI:NL:HR:2014:1197   https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3AHR%3A2014%3A1197

 

De Hoge Raad beroept zich in het arrest op jurisprudentie van de Zesde Kamer het Europese Hof van Justitie te Luxemburg van 27 maart 2014 gedaan door voornoemd Hof na prejudiciële verwijzing.   ( zaak C – 151/13 )

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d58a580eebb92f4f798d85d3fbab02a5d0.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuNbhv0?text=&docid=149925&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=249182                                                                                            

Wat de verdere gevolgen in Nederland zullen zijn voor de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand afgezet tegen het recht van de onbelemmerde toegang tot de Rechter zal nog moeten worden onderzocht.  Het EVRM dient niet te worden uitgehold door EU-lidstaat Nederland !

 

Wordt vervolgd……………… !

 

De annotator.

 

EMLS
Utrecht / Haaksbergen, 28 mei 2014