Transparanter toezicht op advocaten.

23-01-2014 21:54

Naar verluid zijn er plannen om het toezicht op  advocaten te doen laten plaatsvinden door een Centraal College van Toezicht.

 

Genoemd College bepaalt niet alleen het toezichtbeleid op de advocaten maar de eisen waaraan het toezicht dient te voldoen. De Nederlandse staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Nederlandse Orde van Advocaten schijnen het eens te zijn over een daartoe strekkend akkoord.

 

Ook de controle op de dekens t.a.v. hun taken en werkzaamheden binnen het arrondissement wordt door het College van Toezicht verricht. Dit moet gaan zorgen  voor een uniformer en een meer transparanter toezicht. De lokale verschillen in toezicht worden daardoor opgeheven ook omdat  het college een jaarlijks geanonimiseerd openbaar rapport publiceert over de resultaten van de dekens.

 

Het is de bedoeling dat de dekens straks zonder directe aanleiding mogen controleren bij advocatenkantoren. Zij houden de eindverantwoordelijkheid voor toezicht in hun arrondissement. De Nederlandse staatssecretaris hoopt met de installatie van een College van Toezicht en het transparantere toezicht dat incidenten niet meer zullen voorkomen. 

 

Utrecht / Haaksbergen 20 januari 2014