VINGERAFDRUKKEN-OPSLAG IN DATABASE IS VERBODEN !

22-10-2013 15:30

Het Europese Hof van Justitie te Luxemburg oordeelde onlangs (17 oktober 2013/ Arrest in zaak C-291/12 ) n.a.v. een  daartoe ingediend strekkend Duits rekest inhoudende  het stellen van prejudiciële vragen door het Verwaltungsgericht uit Gelsenkirchen dat opslag van vingerafdrukken in een database illegaal is. Vingerafdrukken opnemen in een paspoort mag, maar opslag in een database daarvan is een Europeesrechtelijke brug te ver en strijdig met de Europese Richtlijn.

 

Voornoemde uitspraak heeft consequenties voor de nieuwe Nederlandse paspoortwet, ( met name art. 4b) . De Eerste Kamer moet zich daar nog over uitspreken doch door voornoemde uitspraak van het EU Hof van Justitie komt de Nederlandse mogelijkheid om t.b.v. het maken van een centrale reisdocumentenadministratie welke tevens zou kunnen worden gebruikt voor opsporingsdoeleinden door het O.M. te vervallen.

 

Utrecht / Haaksbergen, 17 oktober 2013