Voorontwerp Wet algemeen pensioenfonds

24-01-2014 06:15

Met dit voorontwerp van wet wordt het algemeen pensioenfonds (APF) geïntroduceerd. Doel hiervan is het verbeteren van de keuzemogelijkheden voor werkgevers en werknemers om een kwalitatief hoogstaande en veilige pensioenuitvoering tegen een scherpe prijs te realiseren.

 

Het APF is een nieuw soort pensioenfonds dat, met het oog op de in snelheid toenemende consolidatie van pensioenfondsen, een nieuwe vorm van bundeling in de uitvoering van pensioenregelingen mogelijk maakt. Door de introductie van een gescheiden uitvoering in een APF van meerdere pensioenregelingen in verschillende compartimenten kunnen schaalvoordelen (ook in de governance) worden gerealiseerd waarmee bestuurlijke lasten en uitvoeringskosten kunnen worden beperkt. Dat is in het belang van de deelnemers.

 

Werkgevers en werknemers wordt de ruimte gelaten om zelf de reikwijdte van hun collectiviteitkring te bepalen waarvoor een compartiment in een APF wordt ingericht. Ook behouden belanghebbenden, via het belanghebbendenorgaan, (mede)zeggenschap bij beslissingen die van invloed zijn op de pensioenregelingen die in hun compartiment zijn ondergebracht. Het bestuur is, net als in elk ander pensioenfonds, verantwoordelijk voor een evenwichtige belangenafweging van alle betrokken partijen. Om niettemin potentiële belangentegenstellingen transparant te kunnen maken en adequaat te kunnen adresseren, wordt een juridische compartimentering van het vermogen in een APF voorgeschreven. Daarnaast worden nadere eisen gesteld aan de invulling van, onder meer, de uitvoeringsovereenkomst.

 

Om het aanbod in potentie zo breed mogelijk te maken, wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van APF aan te vragen. Er worden niet bij voorbaat bedrijfsmodellen uitgesloten.

 

Van 23 januari 2014 tot 25 februari 2014 kan eenieder op www.overheid.nl via internetconsultatie reacties indienen op dit voorontwerp van deze wet, aldus de Nederlandse Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Utrecht / Haaksbergen 24 januari 2014