WAAR IS HET MOREEL GEZAG VAN NEDERLAND ?

24-11-2014 10:08

Het Europees Comité voor Sociale Rechten is ingesteld door de Raad van Europa. De Raad van Europa, is opgericht in 1949. Het vormt een samenwerkingsverband van 47 landen die het Europees Sociaal Handvest hebben ondertekend. Nederland zette in 1963 haar handtekening. Het Europees Comité voor Sociale Rechten controleert de naleving van dit Handvest.

 

Op 10 november 2014  publiceerde het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van de Raad van Europa een rapport over de behandeling van asielzoekers en illegalen in Nederland. Lees de uitspraak : https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/complaints/CC90Merits_en.pdf

 

Uit het rapport  blijkt dat de Nederlandse autoriteiten het Europees Sociaal Handvest schenden door in Nederland verblijvende  illegalen geen onderdak, voedsel en kleding aan te bieden. Daardoor is de menselijke waardigheid van de in Nederland verblijvende asielzoekers in het geding, aldus de Raad van Europa. In de praktijk betekent dit dat de uitvoering van de Bed, brood en badregels ( BBB-regeling ) op het bordje komt te liggen van de Nederlandse gemeenten

 

De verklaring van de Nederlandse staatssecretaris F. Teeven van het ministerie van Veiligheid en Justitie dat het oordeel van de Raad van Europa ministerie van Veiligheid en Justitie niet direct wordt overgenomen en dat Nederland eerst het besluit van het Comité van Ministers afwacht (2015) is door EMLS met verbazing kennis genomen. https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj/nieuws/2014/11/10/kabinet-wacht-besluit-comite-van-ministers-af.html

 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 24 november 2014