Wet conservatoir beslag slachtoffers

13-09-2013 22:17

Op 1 januari 2014 treedt de Wet conservatoir beslag slachtoffers in werking.

De wet van 26 juni 2013 tot aanpassing van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof in verband met de introductie van de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen op het vermogen van de verdachte ten behoeve van het slachtoffer (Stb. 2013, 278) zal in werking treden per 1 januari 2014 .