WIE DRAAIT ER STRAKS AAN DE KNOPPEN ?

04-11-2013 10:10

Voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht.

 

Tot 20 december 2013 kan eenieder nadere reacties indienen zowel t.a.v. het wetsontwerp  als wel ontwerp-toelichting op de website van overheid.nl ( https://www.internetconsultatie.nl/kei

 

Ook advocaten-(kantoren) zijn veelal voorstander van werken met een elektronisch cliënten-dossier maar stellen zij zich zelf wel voldoende de vraag of hun ict-infrastructuur veilig genoeg is om de privacy van hun clientèle te waarborgen?  Hebben zij een oplossing gevonden voor het “digitale-electronisch haakjes” probleem zodat hun pleitnota niet voor de zitting al bekend is bij de geachte tegenpleiter ?

 

Denken zij wel voldoende na over de updates die Microsoft iedere week moet verspreiden om beveiligingslekken in Windows te dichten?

 

En als het digitale systeem bijvoorbeeld is gebouwd door een Amerikaans bedrijf valt het systeem dan onder de Amerikaanse wetgeving. Die discussie is nog steeds actueel in het EPD-debat. De Amerikaanse regering heeft via o.a. de ‘Patriot Wet’ een bijna blanco toegangsbewijs tot het EPD en zou dus inzage hebben in de medische gegevens van elke Nederlander. Het ministerie van Volksgezondheid is hier uiterst vaag en terughoudend over. Wat zegt het ministerie van Veiligheid en Justitie hierover ?

 

Is er na de kamerstukken II 2008-2009, 31 867 WET  ELEKTRONISCH  VERKEER  MET  DE  BESTUURSRECHTER https://www.st-ab.nl/g1/1-10173ks03.htm een risico-analu=yse verschenen ?

 

Zie het EMLS-nieuwsbericht van 7 oktober 2013. Kan bewijsbeslag worden gelegd op versleutelde cloud-bewijsbestanden ?

 

Zie ook de prejudiciële beslissing vervat in het arrest van de Hoge Raad  13 september 2013 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2013:BZ9958

 

EMLS gaf reeds voorbeschouwingen over de onmogelijkheid om de digitale gatenkaas te dichten. EMLS ontraadt de Rechterlijke Macht met klem om digitaal procederen in te doen laten voeren. Invoeren van andere systemen ligt in de rede.

 

Utrecht / Haaksbergen, 1 november 2013