Nieuws

Drie Rotterdamse ondernemers hebben er recht op en belang bij dat er een werkelijk onafhankelijk tuchtrechtelijk onderzoek word gepleegd en dat vermeden moet worden dat er ook maar enige schijn van een vorm van Court-Fixing ontstaat. [ update ]

05-01-2018 14:16
Drie Rotterdamse ondernemers zijn sinds 1996  in voortslepende rechtszaken verwikkeld over de inbreng van hun bedrijf en de inbreng van een bedrijf van de wederpartij in een gezamenlijk op te richten BV.  Doordat de oprichting van de BV nimmer is afgerond, omdat er tevoren onenigheid...

Digitaliseren en blockchain toepassing binnen de rechtspraak ?

05-01-2018 08:41
Gaan Nederlandse advocatenkantoren en rechtbanken hun diensten digitaliseren en blockchain toepassen ? Zie ook de EMLS-rubriek digitaal procederen een historische vergissing en https://emls.webnode.nl/search/?text=blockchain   =============================  EMLS Utrecht / Haaksbergen,...

Meltdown en Spectre: Kwetsbaarheden in processoren

04-01-2018 18:39
Er zijn kwetsbaarheden in chips ontdekt die door nagenoeg alle laptops, smartphones en computerservers worden gebruikt. Dit kan gevolgen hebben voor zowel bedrijven als thuisgebruikers, omdat gevoelige gegevens kunnen worden bemachtigd.   Bron :...

Per 1 september 2016 verbod in Frankrijk ten aanzien van gebruik mobiele telefoons op lagere- en middelbare scholen.

04-01-2018 08:57
Vanaf september 2018 komt er een totaal verbod van het gebruik van mobiele telefoons op lagere en middelbare scholen. Ze waren al verboden tijdens lessen, maar dat verbod wordt uitgebreid tot pauzes, lunch en tussen de lessen. Bovendien gaat de Franse overheid de bevolking beter informeren over...

Overzicht maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2018. Per 1 januari 2018 verandert een aantal regels op SZW-terrein.

03-01-2018 10:27
De veranderingen zijn ingegaan op de eerste dag van 2018.   Arbeidsomstandigheden   Aan het begin van het nieuwe jaar worden nieuwe eisen van kracht waar certificerende instellingen aan moeten voldoen om certificaten af te mogen geven die op grond van de arbeidsomstandighedenregelgeving...

Italiaanse verjaringstermijnen in strijd met EU-recht.

02-01-2018 16:49
Betreffende een rekest om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Corte costituzionale (grondwettelijk hof, Italië) bij beslissing van 23 november 2016, ingekomen bij het Hof op 26 januari 2017, in een strafzaak is een verklaring voor recht genomen door het EU-Hof...

Antennebeleid op basis van voorzorgsprincipe

02-01-2018 08:31
Dat principe houd in dat het moet worden toegepast als er sterke aanwijzingen zijn dat een ingreep, bijvoorbeeld het plaatsen van antenne-installaties, ernstige effecten heeft op het milieu of onze gezondheid. Kunstmatig opgewekte gepulste elektromagnetische straling stopt niet bij aankomst van het...

Pleidooi voor parlementaire enquête naar vuurwerkramp in 2018

01-01-2018 09:25

Ontwikkelingen in de Enschedese vuurwerkramp-zaak van 13 mei 2000

29-12-2017 16:30
Ontwikkelingen in Enschedese vuurwerkrampzaak van 13 mei 2000. Thans blijkt dat de WVG in 1997 door de gemeente Enschede was opgelegd aan de eigenaar van de locatie en opstallen van SE Fireworks aan deTollensstraat 50 te Enschede. Het onlangs vrijgevallen oplegging-en...

Rechtzoekenden kennen niet alle mogelijke dwarsverbanden tussen en bij zelfstandige mr-juridische adviseurs en advocatenkantoren en/of opdrachtgevers

28-12-2017 13:45
Justitiabelen behoeven deze ook niet te kennen indien niet voldaan wordt aan de gestelde melding bij de locale deken van de Orde van Advocaten en  kenbaarheid zoals vervat in de samenwerkingsverordening 1993 en/of zoals de wetgever heeft bedoeld in de nieuwe advoactenwet van 1...
<< 109 | 110 | 111 | 112 | 113 >>