Nieuws

Digitaal procederen lijkt een brug te ver. Stop er mee nu het nog kan ! Doe gelijk art 80a RO in de ban en pas de Grondwet aan. (verwijder art 120) .

07-09-2015 15:42
Naar verluid zou er op de conferentie Global Conference on Cyber-Space 2015 (GCCS ) er een website zijn  gelanceerd, waarmee het Nederlandse bedrijfsleven en consumenten doch ook Nederlandse overheden en  gemeenten beweerdelijk eenvoudig zelf kunnen nagaan of internettoepassingen gebruik...

Nederlandse Kinderombudsman noemt uitzetting Angolese tieners door Nederland onacceptabel . Wel of geen terechte doorwerking van de 1F-status ?

30-08-2015 00:01
Rechtbank Groningen denkt anders rechtbank Arnhem. Wel of geen terechte doorwerking van de 1F-status.  

Hoe is het met rechtseenheid in het bestuursrecht gesteld in Nederland afgezet tegen de rechtseenheid binnen het EU-recht.

27-08-2015 11:38
De toepasselijke Nederlandse wet mag niet door de Nederlandse rechters worden getoetst aan de Nederlandse grondwet. (art. 120). Nederland heeft als enigste EU-Lidstaat geen Constitutioneel Hof. Wat zijn de zeer nadelige consequenties voor Nederlanders om hun recht te halen in hun eigen land afgezet...

Enschedese vuurwerkramp juncto Openbaarheid van Bestuur (rechtsfiguur)

26-08-2015 10:17
Na het verschijnen van het rapport van mw. prof. mr. Overkleeft https://emls.webnode.nl/news/wet-openbaarheid-van-bestuur-dient-waarheidsvinding-ook-in-zaken-als-de-enschedese-vuurwerkramp/ werd het bezwaarschrift van de indiener die zich beriep op het recht van waarheidsvinding door de...

Vertrouwen in veiligheid DigiD neemt af !

25-08-2015 08:40
In Nederland neemt het vertrouwen in het zogeheten DigiD systeem af. Zie ook onze bijdragen over de risico,s van DigiD en van digitaal procederen en de rubriek wie draait er aan de comuterknoppen (tools) . Lees ook: "De rechtstaat Nederland aan een wifi-draadje." Binnenkort volgt er een uitgebreide...

Wet Openbaarheid van Bestuur dient waarheidsvinding. Ook in zaken als de Enschedese vuurwerkramp !

04-08-2015 13:59
Wet openbaarheid van bestuur dient waarheidsvinding. Ook in zaken als de Enschedese vuurwerkramp ! Zie rapport van bezwarenadviescommissie WOB van de commissie onder voorzitterschap van mw. prof.mr.  G. Overkleeft-Verburg inzake bezwaarschrift van Rechtspraktijk BAWA te Haaksbergen namens dhr....

OPENBAAR PERSBERICHT TOT RECTIFICATIE

01-08-2015 12:14
OPENBAAR PERSBERICHT TOT RECTIFICATIE ========================================== Rechtspraktijk BAWA c.s. te Haaksbergen wenst al haar cliënten en relaties aldus te informeren over de advertentie in de krant en die op de site Vastgoedveiling Twente/Achterhoek d.d. heden. Rechtspraktijk BAWA c.s. is...

Deken van Orde van Advocaten belegt een Awb-hoorzitting in een aanhangige WOB-procedure m.b.t. de Enschedese vuurwerkrampzaak.

31-07-2015 19:17
De Deken van de Orde van Advocaten in het Arrondissement Overijssel houdt een openbare hoorzitting op 10 september 2015 om 10.00 uur op het Bureau van de Orde te Zwolle. De zaak is aanhangig gemaakt door Rechtspraktijk BAWA uit Haaksbergen ( waar ook het secretariaat van EMLS is gevestigd ) namens...

Amerikaans onderzoek door aanklagers naar banken en FIFA [ U.S. Authorities Probe Banks’ Handling of FIFA Funds ]

24-07-2015 14:15
Amerikaanse autoriteiten zijn bezig met uitgebreid onderzoek naar de vormen van betrokkenheid van internationale banken bij de wereldvoetbalbond FIFA. De vraag is of de banken voldoende toezicht hebben gehouden op geldstromen met betrekking tot de wereldvoetbalorganisatie aldus zakenkrant The Wall...

Inwoners van EU-lidstaat Nederland vertrouwen hun overheid niet met persoonlijke data .

17-07-2015 09:12
Inwoners van EU-lidstaat Nederland vertrouwen hun overheid niet met persoonlijke data.  De meerderheid van de Nederlanders denkt dat hun persoonlijke data van buitenaf gehackt kunnen worden en/of dat onbevoegden binnen de Nederlandse overheidsinstellingen inbreuken kunnen/zullen maken op hun...
<< 109 | 110 | 111 | 112 | 113 >>