Nieuws

Naar verluid is m.b.t. de Enschedese vuurwerkrampzaak de politiebaas van de Nationale Politie in beroep gegaan tegen bevel tot onthullen geheim rapport vuurwerkramp.

14-06-2016 11:29
Het hoger beroep van de Korpschef zou zich dan richten tegen het de uitspraak van 3 mei 2016 zaaknummer 15 / 1795 van de meervoudige kamer van de Rechtbank Overijssel. ( ECLI:NL:RBOVE:2016:1578 ) . Voornoemde uitspraak is ook te lezen op de permanente website van eiser in deze zaak....

Minister van Veiligheid en justitie weigert in de vuurwerkrampzaak bij monde van het College van Procureurs-Generaal om een op rechtsgevolg gerichte beschikking te nemen op een Awb-bezwaarschrift.

10-06-2016 15:42
Op een door een inwoner uit Enschede d.d. 16 december 2015 ingediend bezwaarschrift weigert het College van PG tot op heden een beschikking te nemen. Ingevolge die weigering ( redenen worden niet gegeven door het College van PG) heeft de raadsman van betrokken inwoner op 30 mei 2016 gebruik gemaakt...

In de vuurwerkrampzaak wordt door het Enschedese gemeentebestuur dinsdag 21 juni 2016 een hoorzitting gehouden.

09-06-2016 10:14
Vanuit recente door de heren Bakker en Paalman gevoerde juridische procedures is gebleken dat er in 2004 is besloten door de gemeente Enschede om tot intrekking van de milieuvergunningen van SE Fireworks over te gaan en dat daarbij zou zijn besloten de Enschedese gemeenteraad daarover niet te...

Transparantie m.b.t. de Enschedese Vuurwerkramp ook op de agenda van het bestuur van de Veiligheidsregio Twente (VRT)

03-06-2016 11:32
Bij het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Twente werd op 25 april 2016 ingevolge de transparantiewetgeving een rekest ingediend  waarbij wordt gevraagd om alle afschriften en correspondentie van de telefoonnotities, verslagen en e-mailberichten die het bestuur en de ambtenaren...

Nederland ! Schrap artikel 120 van uw Grondwet en laat toe dat uw rechters uw wetten mogen toetsen aan de Nederlandse Grondwet.

02-06-2016 17:10
Als de Nederlandse rechter wetten aan de Grondwet mag toetsen, wordt de Grondwet een levend document. Ook kunnen de rechten van burgers dan beter worden beschermd, aldus de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. in aanloop naar het Tweede Kamer...

Uitspraak Raad van State incluis persbericht : Bevel aan huisarts Tuitjenhorn onterecht gegeven.

01-06-2016 10:46
PERSBERICHT De inspecteur voor de volksgezondheid had in oktober 2013 aan een huisarts in Tuitjenhorn niet het bevel mogen geven gedurende zeven dagen geen zorg meer te verlenen. De inspecteur heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij acuut moest ingrijpen en dat onmiddellijk maatregelen genomen...

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het Besluit verwerking persoonsgegevens in de voorzieningen voor de generieke digitale infrastructuur DigiD, DigiD Machtigen, MijnOverheid en BSN-Koppelregister.

27-05-2016 22:48
 Het advies is vandaag openbaar gemaakt. 

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE ( Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal )

25-05-2016 10:26
Den Haag, 24 mei 2016   Bij brief van 17 mei 2016 heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mij verzocht uiterlijk op 23 mei 2016 te reageren op het Jaarbericht van de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak (hierna: de voorzitter) onder de titel «Financiering rechtspraak moet...

Is de beslissing van de licentiecommissie van de KNVB t.a.v. de voorgenomen intrekking van de licentie van FC-Twente rechtmatig of onrechtmatig ? De Enschedese voetbalclub spant Kort Geding aan tegen het bestuur van de Nederlandse Voetbalbond.

20-05-2016 14:23
Wel nulla poena sine lege of niet ? Gelet op het belang en de spoedeisendheid t.a.v. de beantwoording van deze rechtsvraag voor FC-Twente is, gelet o.a. op de inkomsten uit TV-gelden en garantstelling zijdens de gemeente Enschede het vragen van een uitspraak in Kort Geding aan de...

Zitten er weeffouten in de Nederlandse Advocatenwet ? Conflicteert de rol van advocaat in zijn hoedanigheid van Deken met het mededingingsrecht?

18-05-2016 09:16
Belangen-verstrengeling en rolvertrorbeling moet worden voorkomen. Binnenkort meer op deze website !   Utrecht / Haaksbergen, 18 mei 2016 
<< 284 | 285 | 286 | 287 | 288 >>