Nieuws

Beveiligingsniveau van het Nederlandse DigiD moet worden verhoogd naar minimaal twee factor-authenticatie.

29-09-2016 17:25
Bij de ontwikkeling van het eID-stelsel moet er meer aandacht zijn voor privacyaspecten. De beveiliging van de inlogmiddelen moet omhoog. Ook moet er meer aandacht zijn voor het afhandelen van beveiligingsincidenten. Dat schrijft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een brief aan de minister van...

Monsanto Tribunaal medio oktober 2016 te Den Haag.

29-09-2016 11:16
Het Monsanto Tribunaal is ontstaan n.a.v. een internationaal initiatief van de civil society om Monsanto aansprakelijk te stellen voor schendingen van mensenrechten, voor misdaden tegen de menselijkheid, en voor ecocide vind plaats op 14, 15 en 16 oktober 2016 te Den Haag.   Vooraanstaande...

Hoorzitting 14 oktober 2016 bij bestuur Veiligheidsregio Twente in de vuurwerkrampzaak. De zaak is op de agenda gezet door de heren Bakker en Paalman via een Awb-procedure. Alvorens te beslissen op bezwaarschriften wordt eerst een hoorzitting gehouden.

28-09-2016 16:37
Tijdens de hoorzitting die op14 oktober 2016 zal plaatsvinden om 15.00 uur op het Twentehuis aan de Nijverheidstraat 30 te Enschede zal het bezwaarschrift van de heren Paalman uit Rijssen en Bakker uit Enschede worden behandeld.  Het bezwaarschrift is gericht tegen het besluit van het...

Proef spreekuur Rechter begint op 1 oktober 2016.

27-09-2016 11:43
Artikel 96 van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.Nieuwe maakt een snelle, laagdrempelige en goedkope procedure mogelijk. De rechtbank Noord-Nederland start op 1 oktober 2016 met een proef met rechtszaken waarin burgers en bedrijven snel op het spreekuur van de rechter kunnen...

Speelt Nederland Russische roulette met mega-geitenstallen ? Wordt Nederland een groot LOG-gebied?

26-09-2016 16:27
In de uitzending van het NCRV-televisieprogramma De Monitor werd zondagavond bekend gemaakt dat 22 geitenhouders hun dieren niet voor de wettelijk verplichte datum van 1 augustus 2016 hebben geënt tegen de Q-koorts. Pas na ingrijpen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is dat...

De huidige cultuur dat advocaten vertrouwelijk met elkaar overlegden zonder vooroverleg met hun cliënten gaat mogelijk op de schop. Afschaffing van art 12 ligt in de rede.

22-09-2016 12:44
Blijkbaar bereiken er signalen vanuit de justiabelen de Orde van Advocaten dat zij de Orde een in zich zelf gekeerde organisatie vinden. Nadere informatie volgt !!!   =================================== EMLS Utrecht / Haaksbergen, 22 september 2016  

In de zaak van het volledig transparant krijgen van de Enschedese vuurwerkramp vindt er op 26 september 2016 bij de rechtbank te Zwolle een rechtszitting plaats.

19-09-2016 14:41
Deze deelzaak gaat over de intrekking door ambtenaren van de gemeente Enschede van de Wm-vergunningen in 2004 zonder dat dit openbaar is gemaakt. Lees...

Dient een advocaat die benoemd wordt tot deken om redenen van de rechtszuiverheid zijn eigen advocatenpraktijk te stoppen ?

15-09-2016 10:05
De taken van de deken zijn vastgelegd in de advocatenwet. De huidige praktijk is dat een deken naast zijn op grond van de toepasselijke wet toebedeelde taken zijn werkzaamheden als advocaat gewoon doorzet. Is dat wenselijk ? Binnen de huidige gecompliceerde samenleving, van marktwerking,...

Europees Hof accepteert van EU-lidstaten geen broddelwerk

14-09-2016 16:14
Onder druk van de publieke opinie wordt ook in Nederland broddelwerk afgeleverd. Het is o.a aan de A.G. om hier een halt aan toe te roepen leert o.a. de casus van de Oosterijker Schrems.   Wordt vervolgd !   =================================== EMLS Utrecht / Haaksbergen, 14 september 2016

Vernieuwing stelsel voor digitale identificatie en authenticatie (eID-stelsel). DigiD te kwetsbaar.

10-09-2016 17:45
Het kabinet wil dat burgers en bedrijven in 2017 hun zaken met de overheid digitaal af kunnen handelen. Burgers en bedrijven moeten dan digitaal hun identiteit kunnen aantonen. Omdat de huidige middelen daarvoor – zoals DigiD – te kwetsbaar zijn, treft het kabinet op dit moment voorbereidingen om...
<< 285 | 286 | 287 | 288 | 289 >>