Nieuws

Kan een Deken van de lokale orde van adovocaten aansprakelijk worden gesteld bij falend toezicht als toezichthouder(s) bij wanbeleid van bestuurders van praktijkvennootschappen (advocaten BV enz. ?

07-03-2016 08:31
Kan falend toezicht court-fixing in de hand werken ?  Binnenkort hierover meer op deze website .      Utrecht /Haaksbergen, 7 maart 2016 

Openbare hoorzitting 15 maart 2016 in Enschedese vuurwerkrampzaak n.a.v ingediend rekest waarbij de reclamant wijst op de vigerende bij wet geregelde transparantieverplichting.

05-03-2016 12:09
De raadsman van verzoeker diende op 25 maart 2015 het rekest bij het dagelijks bestuur van de gemeente Enschede in strekkende tot afgifte van stukken verband houdende met de ramp die op 13 mei 2000 plaatsvond.   Op verzoek van de gemeente werd op 5 mei 2015 door de raadsman een nadere duiding...

Digitaal onderzoek bij de Nationale Politie

04-03-2016 17:05
Eind 2012 is door de  minister van Veiligheid en Justitie het Realisatieplan Nationale Politie vastgesteld. Het plan beschrijft de vorming van de Nationale Politie.  Het omvat een periode van vijf jaar na inwerkingtreding van de nieuwe Politiewet 2012. Het Realisatieplan beschrijft welke...

Eerste Kamer aanvaardt initiatiefwetsvoorstel en novelle Huis voor klokkenluiders !

01-03-2016 18:01
De Eerste Kamer heeft dinsdag 1 maart 2016 aan het einde van de derde termijn van het debat over het initiatiefwetsvoorstel en de novelle voor het Huis voor klokkenluiders aanvaard. 66 senatoren stemden voor de beide wetsvoorstellen, 9 senatoren waren afwezig. Tijdens het debat werden door senator...

Wel een Netherlands Commercial Court (NCC) maar geen Constitutioneel Hof .

27-02-2016 08:40

Digitaal procederen ? Malware attack at Pima County's Arizona Superior Court. Wie draait er aan de digitale knoppen van de Nederlandse rechtbanken.?

26-02-2016 09:08
The Arizona Superior Court in Pima County’s data systems experienced a malware attack by individuals who were attempting to seize court personnel data for the purpose of obtaining a ransom payment. Commonly referred to as ransomware, a program was introduced to the Court’s network via a...

Rechters van de Centrale Raad van Beroep slaan alarm over kabinetsplannen voor opheffing van de raad.

26-02-2016 07:01
In een ingezonden brief in de Volkskrant schrijven ze dat de opheffing leidt tot verwatering van kwaliteit, vernietiging van kennis en hogere kosten voor burgers en bestuursorganen.   De Centrale Raad van Beroep is de hoogste bestuursrechter op het gebied van sociale zekerheid en...

Regels gerechtsdeurwaarders aangescherpt.

18-02-2016 10:12

Recht op advocaat tijdens politieverhoor vanaf 1 maart 2016. Annotatie EMLS: Advocaten ontvangen een fooi.

17-02-2016 10:55
De Hoge Raad heeft 22 december 2015 geoordeeld dat aangehouden verdachten vanaf  de datum 1 maart 2016 recht hebben op een advocaat tijdens een politieverhoor. Dit betekent dat de verdachte voordat het verhoor begint moet worden gewezen op dit recht. Als de verdachte niet duidelijk afstand...

Belastingheffing over vermogen is in strijd met het EVRM, aldus de Advocaat-Generaal

16-02-2016 15:00
De belasting  die wordt geheven over vermogen (box 3 van de inkomstenbelasting) is in strijd met het recht van eigendom (art. 1 van het Eerste Protocol EVRM). Dat schrijft  advocaat-generaal Niessen  in een advies aan de Hoge Raad. Mensen die zeer verschillende resultaten behalen op...
<< 346 | 347 | 348 | 349 | 350 >>