Nieuws

Politieke doofpot versus waarheidsvinding ! Het 431 pagina,s tellende rapport van de onderzoekscommissie ontnemingsschikking van de Commissie Oosting

09-12-2015 15:20
Waarheidsvinding, een klokkenluider en een schikkingsovereenkomst uit 2000 niet behapbaar voor Minister en Staatssecretaris van het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie. Vernietigde de Voorzitter van de Tweede Kamer de anonieme brief d.d. 10 november 2014 afkomstig van een...

Waarom schreef de Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie een brief aan de Tweede Kamer over het beroepsgeheim en verschoningsrecht van Nederlandee advocaten?

01-12-2015 15:48
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag   Datum 24 november 2015 Onderwerp Beroepsgeheim en verschoningsrecht   In het algemeen overleg op 8 april 2015 over de rijksbrede aanpak van fraude en in mijn brief van 30 juli 20151 heb ik toegezegd...

Neemt Nederland afscheid van de blauwe envelop ?

01-12-2015 09:42
Terwijl het Nederlandse Ministerie van Financieen  aankondigt afscheid van de blauwe envelop te willen nemen kondigt de Nederlandse Ombudsman een nader onderzoek aan. De belasting dienst waarschuwfe enkele dagen geleden nog tegen valse emailberichten die de ronde doen met name de nieuwste...

Herijking van stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand verbetert toegang tot recht.

30-11-2015 17:30
DEN HAAG, 30 november 2015 – Nederland kent een goed stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Het voldoet aan de Europese verdragen en regelgeving. Maar het kan beter: beter voor de rechtzoekenden, voor de advocaat, voor andere rechtsbijstandsverleners en voor het rechtsbestel als geheel....

Onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische straling van een umts-mast. Nederlandse arts N. van Amstel dient een rekest in bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State met verzoek om door de Advocaat Generaal Bestuur

27-11-2015 20:42
Haaksbergen / Egmond a.d. Hoef, 19 oktober 2015   Rekest ex art. 8:12a lid 2Awb van arts N. van Amstel uit Egmond a.d. Hoef (Gerelateerd aan de sub-judice zijnde Hoger Beroepzaak 201506265/1/A1) =================================                  ...

Vragen over de integriteitsregels van de Nederlandse advocatuur

25-11-2015 09:28
Een lid van de Nederlandse Tweede Kamer stelde d.d. 23 november 2015 een aantal schriftelijke vragen aan de Nederlandse Minister van Veiligheid en Justitie over de integriteitsregels van de advocatuur   De gestelde vragen luiden :   Hebt u kennisgenomen van de uitspraak van de...

In de Enschedese vuurwerkrampzaak werd op 10 sep. 2015 een hoorzitting gehouden te Zwolle ten overstaan van de Hoorcommissie van de Orde van Advocaten Overijssel. Op de website van www.devuurwerkramp.nl staat onder nieuws onderstaand verslag te lezen.

22-11-2015 10:48
Zaaknummer.: wob15002/bez   Deken van Orde van Advocaten in het Arrondissement Overijssel Locatie: Bureau van de Deken. Aanvang 10.00 uur   Bestuursorgaan/verweerder de Deken van de voornoemde Orde Gemachtigde: ………………………………………………………..   Reclamanten: de heren Paalman uit Rijssen en...

Nederland ondersteunt de door Zweden aanhangig gemaakte rechtszaak bij het Europese Hof van Justitie te Luxemburg. Gedaagde is de Europese Commissie (Dagelijks Bestuur van de EU) vanwege het uitblijven van criteria voor hormoon verstorende stoffen (EDCs)

20-11-2015 16:04
De rechtszitting vond 17 november 2015 plaats in het Eutopese Hof van Justitie te Luxemburg. Ook de Gezinsbond en Inter-Environnement Wallonie (IEW) vragen onmiddellijke maatregelen om de blootstelling aan EDC's te verminderen.   EU-lidstaat Zweden spande de zaak aanomdat de EC de wettelijke...

"Commissie Stiekum"

13-11-2015 15:19
De Nederlandse politiek wederom in opspraak ! Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) maakte woensdag 11 november 2015  publiekelijk bekend dat mogelijk een of meer fractievoorzitters van Nederlandse Politieke partijen zich schuldig hebben gemaakt aan “lekken” van geheime informatie. Bij...

Rechtszitting van 2 december 2015 over volledige openbaarheid van de Enschedese vuurwerkramp is verdaagd tot nader te bepalen datum.

12-11-2015 14:25
De Rechtbank Overijssel heeft besloten de zaak niet te laten behandelen door een Enkelvoudige Kamer maar door een Meervoudige Kamer. De Korpschef laat zich in deze procedure bijstaan door een advocaat van het bekende landsadvocatenkantoor uit Den Haag. Per direct werd na het verschijnen van het...
<< 348 | 349 | 350 | 351 | 352 >>