Nieuws

Goede en toegankelijke zorg is onmisbaar voor iedere beschaafde samenleving. De gezondheid van de bevolking hoort centraal te staan, niet ‘de marktwerking

26-08-2016 09:14
Dreigt er opdeling in EU-lidstaat Nederland t.a.v. de toegang tot de medische zorg? De zorg is goed in Nederland  maar de toegang daartoe (het zorgstelsel) is slecht vanwege de marktwerking. De discussie woedt in Nederland over de afschaffing van het vigerende privaatstelsel gezondheidszorg...

Transparantie t.a.v. de tot standkoming van wetgeving en van wetenschappelijk onderzoek binnen EU blijft heet hangijzer. Hoe zit het met het Nederlandse adviesorgaan Gezondheidsraad en ICNRP ?

25-08-2016 10:11
Die vraag kwam bij EMLS binnen mede n.a.v. het Zwitserse onderzoeks-rapport COFAM ll waabij het Nederlandse onderzoeksrapport COFAM l van TNO werd overruled. Zie voor achtergrondinformatie de briefwisseling die het Nederlandse juridisch bureau BAWA voerde met de voorzitter van de Nederlandse...

Haaksbergse Rood voor Rood-overeenkomsten 2009. Bestemmingsplanschadevergoedingsprocedure moet opnieuw.

19-08-2016 17:55
De rechtbank Overijssel te Zwolle vond het betoog van de buurman gegrond. De buurman die door de Rood voor Rood transacties uit 2009  werd geconfronteerd met een behoorlijke waardedaling van zijn woning betoogde o.a. bij de rechtbank te Zwolle dat de door gemeente Haaksbergen ingeschakelde...

Digitaal procederen: Een brug te ver !

18-08-2016 16:53
Onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak binnen alle rechtsgebeden is van wezenlijk belang voor het behoud van onze democratische rechtsstaat. Rechtbankstukken en dossiers, bestanden vonnissen en conceptvonnissen behoren niet via hacken en lekken middels digitaal procederen op straat komen te...

Controle op de regels vanuit woningwet, wet ruimtelijke ordening bestemmingsplan-omgevingswet door private partijen werkt niet. Iedereen weet en snapt dat, behalve Den Haag !

17-08-2016 16:48
Binnenkort meer hierover op deze website. 

Vraag aan een raadsheer : Is een afgegeven legal opinion door een gerenommeerd advocatenkantoor aan de softwarefabrikant/leverancier de oplossing voor digitaal-procederen ? Vergeet het maar! Digitaal procederen, een historische vergissing ! Weet u .....

15-08-2016 08:17
Weet u wat er in Nederland gebeurt als kwaadwillende hackers via de digitale koevoet toeslaan bij de rechterlijke macht in de computerbestanden en digitale procesdossiers van de rechtbanken en gerechtshoven was mijn vraag aan een raadsheer .   Dossier : Digitaal procederen, een historische...

Aanhouding in de Enschede vuurwerkramp-rechtszaak openbaarmaking stukken dossiers brandweer, grondbedrijf en verplaatsingsdossier door de Rechtbank Overijssel te Zwolle.

12-08-2016 19:31
Middels indiening van een formeel rekest was om volledige openbaarheid van alle stukken verzocht door de heer Bakker aan Burgemeester en Wethouders van Enschede. Doordat niet alle gevraagde stukken werden verkregen werd een AWB-bezwaarschrift ingediend. Voordat B. en W. besliste op het...

Planschadeprocedures n.a.v. Haaksbergse Rood voor Rood-overeenkomsten met gesloten portemonnee uit 2009

11-08-2016 09:17
De verkregen 2e-compensatiekavel verkregen na overeenkomsten met de gemeente Haaksbergen in 2009 door een Haaksbergse agrarisch ondernemer voor het bouwen van een landhuis met groot bijgebouw in het kader van Rood voor Rood regeling met gesloten portemonnee was niet gelegen naast de woning van de...

Hackers breken in op de website van de gemeente Ede. Procedeert Ede ook digitaal ? Wat gebeurt er als de digitale koevoet toeslaat in de computerbestanden van de rechterlijke macht ?

10-08-2016 15:07
Is een afgegeven legal opinion door een gerenommeerd advocatenkantoor aan de softwarefabrikant/leverancier de oplossing ??  Vergeet het maar.  Digitaal procederen, een historische vergissing ! Binnenkort meer op deze site.  Zie ook...

Nederlandse Openbaar Ministerie dient haar sepotbeslissingen te registeren.

04-08-2016 13:55
Indien het O.M.  besluit tot seponeren om tot strafvervolging over te gaan dan moet het Openbaar Ministerie dat ook registreren. De verantwoordelijkheid daarvoor kan niet overdragen aan de politie aldus de Nationale Ombudsman medio juli 2016 n.a.v. een zaak uit 2002. Niet voldoen aan...
<< 366 | 367 | 368 | 369 | 370 >>