Ontwikkelingen in de Vuurwerkrampzaak ! Blijft de Enschedese gemeenteraad wegkijken ? Bevolking wil opening van zaken !

12-06-2019 16:14

O N T W I K K E L I N G E N    I N   D E   V U U R W E R K R A M P Z A  A K  -

De Enschedese gemeenteraad - indien zij zich zelf respecteert- is aan zet. De gemeenteraad heeft reeds een schriftelijke uitnodiging ontvangen om de vuurwerkramp te agenderen voor de eerstkomende gemeenteraadsvergadering. 

 

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp13/