Nieuws

Vuurwerkramp : R.J. Bakker 18 jaar op zoek naar het causale verband. Openbaarmakings-procedure van gedeeltelijke besloten (geheime) Enschedese Wvg-gemeenteraadsvergadering over recht van eerste koop SEF-loc. Tollensstraat gemeente Enschede

13-07-2018 16:22
Door Bakker c.s. wordt momenteel hard gewerkt aan zowel de strafrechtelijke- als wel de civielrechtelijke afhandeling van de ramp. In de Wet voorkeursrecht gemeenten zaak (openbaarmaking gedeeltelijke besloten Enschedese gemeenteraadsvergadering van 2 juni 1997) waarvan R. Bakker zeer recent via...

ARNHEM : SYSTEMEN 'TOEGANKELIJK EN MANIPULEERBAAR' DOOR DATALEK

13-07-2018 08:37
De beveiliging van computersystemen die de gemeente Arnhem gebruikt is zo lek als een mandje. Een ingehuurde hacker verkreeg heel gemakkelijk de rechten van een systeembeheerder en kon zo alle privacygevoelige informatie van burgers, ambtenaren en zelfs burgemeester en wethouders bewerken. Volgens...

Vuurwerkramp : Deel 11 Presentatie Expertgroep - Dhr. van Buitenen 20 juni 2018 te Den Haag in Nieuwspoort

12-07-2018 12:03
Bron : RudiBakker.NL https://rudibakker.nl https://t.co/fciSB24061 https://twitter.com/RudiBakker/status/1017303275710959616/photo/1

Samenvatting advies wetsvoorstel hoge minimumstraffen van de Afdeling Advisering Raad van State te Den Haag.

11-07-2018 16:01
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Markuszower. Dat wetsvoorstel gaat over de  invoering van hoge minimumstraffen voor bepaalde gewelds- en zedendelicten. Het wetsvoorstel is op 11 juli 2018 ingediend bij de...

GEITENSTOP IN PROVINCIE UTRECHT. STOP-REGELING GAAT VANDAAG 11 JUNI 2018 IN

11-07-2018 09:04
GEITENSTOP: GEEN UITBREIDING VAN GEITENHOUDERIJEN MET MEER DAN 10 GEITEN -  Aanblijvende onduidelijkheid over de oorzaak van mogelijke gezondheidsrisico’s van geitenhouderijen voor hun directe omgeving, heeft provinciale staten mede op advies van GGD regio Utrecht, doen besluiten de vestiging...

Vuurwerkramp : Deel 10 Presentatie Expertgroep - Dhr. van Buitenen 20 juni 2018 te Den Haag in Nieuwspoort

11-07-2018 08:37
Bron : RudiBakker.NL www.rudibakker.nl https://t.co/mzaQO4NpSR https://twitter.com/rudibakker

Vuurwerkramp, doofpotdossier 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16- 17- 18 Overzicht gepubliceerd op 11 juli 2018. Bijdragen zijn van de hand van onderzoeksjournalist Rob Vorkink

11-07-2018 08:03
Onderstaand treft u het overzicht aan   Vuurwerkramp, doofpotdossier 1 https://www.linkedin.com/pulse/vuurwerkramp-doofpotdossier-1-rob-vorkink/?published=t   Vuurwerkramp, doofpotdossier...

Nieuw wetsvoorstel geeft minister vrijbrief voor vergaand doorlichten burgers

10-07-2018 18:58
Minister Dekker (VVD) voor Rechtsbescherming heeft een wetsvoorstel gepubliceerd dat belangrijke principes van de huidige privacywet grotendeels buiten werking stelt. Alle beschikbare relevante gegevens bij zowel overheid als bedrijven en instellingen kunnen straks voor elk denkbare overheidstaak...

Faillissementsprocedure na 130 jaar aangepast !?

10-07-2018 08:16
Dit wetsvoorstel moderniseert de faillissementsprocedure in de faillissementswet. Hiermee komt er een meer efficiënte en transparante faillissementsprocedure. Het wordt voor de curator eenvoudiger om de taken als beheerder en vereffenaar van de failliete boedel uit te oefenen. En de schuldeisers...

Waarheidsvinding vuurwerkramp inz. geheime documenten Gem. Enschede. Openbare Hoorzitting Commissie Bezwaarschriften 15 mei 2018, 15.00 uur

09-07-2018 08:35
SPREEKVERSLAG VAN R.J. BAKKER Openbare Hoorzitting Commissie Bezwaarschriften 15 mei 2018, 15.00 uur Gemeentehuis van Enschede Langestraat 24 7511  HC Enschede, Kamer 82   Geachte leden van uw commissie   Hoe vaak zijn wij hier nu al geweest en hoeveel keren moeten hierna nog volgen?...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>