Nieuws

Vandaag 21 maart 2018 zijn er in Nederland gemeenteraadsverkiezingen !!

21-03-2018 07:32
Advies: Oefen uw democratisch recht uit en ga stemmen !

GEEN VOG-VERPLICHTING VOOR RAADSLEDEN

20-03-2018 10:17
Raadsleden worden niet verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te hebben. Wethouders worden daartoe wel verplicht. Er komt een basistoets integriteit. Mogelijk wordt de screening van burgemeesters verscherpt. Dit zijn enkele maatregelen die minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil nemen...

RvS-Advies wetsvoorstel toezicht trustkantoren 2018

19-03-2018 08:57
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018. Het wetsvoorstel is op 16 maart 2018 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden.   Inhoud...

In vuurwerkrampzaak is nog steeds geen volledige opening van zaken gegeven. Pleidooi voor parlementaire enquête gerechtvaardigd. Welke veranderingen van belangen bracht de Enschedese vuurwerkramp van 13 mei 2000 met zich mee ?

19-03-2018 08:44
Om die vraag te kunnen beantwoorden moet eerst de belangen die er speelden voor 13 mei 2000 volledig in beeld worden gebracht. Nog steeds heeft de gemeente Enschede geen volledige opening van zaken gegeven. Ook dient de vraag te worden beantwoord welke partijen en/of hun gemachtigden op de hoogte...

Adviseurs in de EU moeten belastingconstructies opgezet via het buitenland melden.

19-03-2018 08:39
Belastingadviseurs en andere tussenpersonen in de EU moeten fiscale constructies, die ze voor klanten via het buitenland opzetten om minder belasting te betalen, aanmelden. De EU-lidstaten moeten die informatie automatisch met elkaar delen via een gecentraliseerde gegevensbank.   De...

Conclusie Advocaat-Generaal aan de Hoger Raad : zaak Stichting BREIN tegen Ziggo en XS4ALL over het blokkeren van The Pirate Bay moet over.

19-03-2018 08:17
De zaak van Stichting BREIN tegen internetproviders Ziggo en XS4ALL over het blokkeren van The Pirate Bay (TPB) moet over. Dat adviseert advocaat-generaal Van Peursem de Hoge Raad in zijn conclusie van vrijdag 16 maart.   In deze zaak eist Stichting BREIN dat internetproviders Ziggo en XS4ALL...

In EU-Lidstaat Nederland is het nog mogelijk dat een advocaat tegelijk in verschillende hoedanigheden kan/mag optreden. Conflicteert dat met art 47 Europese Handvest?

15-03-2018 09:11
In Nederland advocaat kan de advocaat optreden als deken, als plv-deken, als lid van de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten, als plaatsvervangend-rechter, als curator, als lid van de Raad van Toezicht Orde van Advocaten, als mediator als advocatentuchtrechter en als lid van een...

European Ombudsman says Member States must open up their opaque negotiations on EU laws

14-03-2018 10:31
Raad van de Europese Unie is onvoldoende transparant in wetgevingsproces concludeert de ombudsman in een persbericht waarin gewag wordt gemaakt van een onlangs afgesloten onderzoek wat valt te lezen...

Rechter-Plaatsvervanger wel / niet strijdig met artikel 47 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie ?

14-03-2018 09:17
In Nederland bestaat de mogelijkheid voor een advocaat om tevens gelijktijdig de functie van rechter-plaatsvervanger en raadsheer-plaatsvervanger te bekleden bij respectievelijk de Rechtbank en het Gerechtshof. Dit brengt met zich mee voor jutitiabelen een objectief gerechtvaardigde vrees dat...

Oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit.

13-03-2018 16:34
Europese Commissie presenteert voorstellen voor een Europese Arbeidsautoriteit en voor een bredere toegang tot sociale bescherming. Een van die initiatieven is het voorstel voor een Europese Arbeidsautoriteit, dat Commissievoorzitter Juncker al had aangekondigd in zijn "Staat van de Unie" van 2017....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>