Nieuws

Up-date Vuurwerkramp // : Het Enschedese gemeentebestuur zegt dat zij de notulen van het ingelaste besloten (geheime) gedeelte van raadsvergadering van 2 juli 1997 niet meer kunnen vinden. Thans is de vraag : Wie (?) heeft waar gezocht ?

21-09-2018 17:12
Van het verslag/notulen van de raadscommissievergadering 28 mei 1997 is inmiddels  een concept verstrekt doch geen afschrift.  Er is geen verslag/notulen van de gemeenteraadsvergadering van 2 juni 1997 verstrekt. Wel een besluitenlijst.      In het besloten (geheime)...

Pakket Belastingplan 2019

21-09-2018 09:13
Minister Hoekstra en staatssecretaris Snel van Financiën stuurde de aanbiedingsbrief pakket Belastingplan 2019 op 18 september 2018 naar de Tweede Kamer. De aanbiedingsbrief is te lezen op...

Polen is geschorst als lid van het netwerk voor Europese Raden voor de rechtspraak.

20-09-2018 11:27
De ENCJ laat in een persbericht weten het lidmaatschap van de Poolse Raad voor de rechtspraak, de KRS, tijdelijk op te schorten. Bijna alle aanwezige lidstaten steunen het voorstel dat vorige maand werd ingediend.   Door maatregelen van de Poolse regering stond de rechtsstaat in Polen al enige...

Ongelijkheid tussen de Nederlandse rechtbanken Midden Nederland en Gelderland die (nog) digitaal procederen en de overige rechtbanken van Nederland

19-09-2018 08:47
Binnenkort op deze site een annotatie over de KEI-perikelen en de ongelijkheid tussen de Nederlandse rechtbanken Midden Nederland en Gelderland die (nog) digitaal procederen en de overige rechtbanken van Nederland onder de rubriek : Digitaal procederen een historische vergissing. 

Nederlandse begroting voldoet aan Europese regels, maar structurele begrotingssaldo verslechtert.

18-09-2018 15:37
Dinsdag 18 september.  De Nederlandse overheidsfinanciën voor 2018 en 2019 voldoen naar verwachting op alle onderdelen aan de Europese begrotingsregels. Maar het structurele begrotingssaldo loopt in twee jaar tijd met € 9 miljard terug en blijft in 2019 maar net voldoen aan de ondergrens die...

Samenvatting adviezen over wetsvoorstellen pakket Belastingplan 2019

18-09-2018 15:32
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft adviezen uitgebracht over zeven wetsvoorstellen die samen het zogenoemde pakket Belastingplan 2019 vormen. De wetsvoorstellen zijn op Prinsjesdag, dinsdag 18 september 2018, bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee zijn ook de adviezen van de...

Nederlandse Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil de landbouw in Nederland tot kringlooplandbouw omvormen.

17-09-2018 12:38
Dit staat te lezen in haar visie “Landbouw, Natuur en Voedsel -Waardevol en Verbonden” die zij naar de Nederlandse Tweede Kamer heeft gestuurd.

AMBTENAAR GEBUKT ONDER INTERNE DRUK // Eén op de vijf gemeenteambtenaren voelt zich onder druk gezet door ‘oneigenlijke verzoeken’ uit de eigen organisatie.

17-09-2018 08:35
In een deel van de gevallen gaat het om verzoeken die op gespannen voet staan met de wet- en regelgeving, blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.   Bron :...

Rechtspraak in zwaar weer.

14-09-2018 15:31
In een brief aan de minister delen rechters en officieren van justitie in Nederland hun zorgen. Het wordt voor hen steeds moelijker om hun werk te doen op het niveau waar de samenleving recht op heeft, mede als gevolg van het financiële zware weer. De rechtspraak als pijler onder de democratische...

Ontslagvergoeding heeft wrange gevolgen voor huurder.

14-09-2018 14:17
Voor mensen die huurtoeslag krijgen heeft een ontslagvergoeding vaak wrange gevolgen. Een huurder uit Overijssel kan daarover meepraten. Hij moest de belastingdienst zelfs méér terugbetalen dan hij netto aan ontslagvergoeding kreeg.  Oneerlijk, erkende de rechter. Maar alleen de wetgever kan...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>