Nieuws

Hoorzitting m.b.t. de vuurwerkramp. In deze zaak ging het om de vraag waarom zijn de documenten Wet Voorkeursrecht Gemeente en notulen van gemeenteraadsvergadering en van vergadering raadscommissie 18 jaar verborgen gebleven ?

18-05-2018 17:01
De openbare hoorzitting vond 15 mei 2018 plaats op het stadhuis van Enschede onder leiding van voorzitter mr. M.S. van Dijk van de onafhankelijke Awb-bezwaarschriftencommissie en de commissieleden mw. A. Turgut en dhr. B. Elbertsen met als secretaris mr. J. Boxem Naast reclamant R.J. Bakker en...

Antwoorden op schriftelijke Tweede-Kamervragen over het bericht 'U-bocht in zaak Poch'

18-05-2018 10:27
Zeventien antwoorden op zeventien vragen van  twee Tweede-Kamerleden  aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘U-bocht in zaak Poch’ (ingezonden 14 maart 2018, nr. 2018Z04617). De vragen werden beantwoord door Minister Grapperhaus van...

Beroep op verschoningsrecht van journaliste van de Stentor gegrond. Art. 10 EVRM

17-05-2018 08:19
De Rechtbank Overijssel deed recent een uitspraak in een voorlopige getuigenverhoorhoor waarbij bronbescherming van de journaliste werd toegewezen.   Het recht van journalisten om hun bronnen te beschermen vloeit rechtstreeks voort uit artikel 10 van het Europees verdrag tot bescherming van de...

Sociale advocatuur presenteert manifest “Red de rechtshulp”

16-05-2018 08:35
DOOR GOEDE RECHTSBIJSTAND KRIJGEN WE EEN BETERE SAMENLEVING TERUG. Manifest- Red de rechtshulp! Een plan en oproep aan de politiek.   Nederlanders die rechtshulp nodig hebben maar dit niet kunnen betalen komen in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Het gaat in circa 80-90% van...

Frits Bakker treedt later terug als voorzitter Raad voor de Rechtspraak.

15-05-2018 17:01
Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, blijft een aantal maanden langer voorzitter dan gepland. In nauw overleg tussen minister Dekker (voor Rechtsbescherming) en Bakker is besloten de terugtreding van Bakker als voorzitter pas per 1 januari 2019 te laten...

Nationaal pensioendebat

15-05-2018 08:38
Gisteren 14 mei 2018 heeft in Nederland het nationaal penioendebat plaatsgevonden. Tevens verkreeg een manifest het levenslicht waarin 5 oproepen staan aan de Nederlandse pensioenindustrie:   1 Betaal redelijke beloningen 2 Wees open over afspraken en fouten 3 Zorg voor eerlijk en...

Kamerbrief met reactie op het nieuwsbericht ‘dichtdraaien gaskraan ruïneert Nederlands landschap.

14-05-2018 17:37
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het nieuwsbericht ‘dichtdraaien gaskraan ruïneert ons landschap’ in De Telegraaf van 14 april jl. Kamerbrief met reactie op het nieuwsbericht ‘dichtdraaien gaskraan ruïneert ons landschap’' en Kamerstuk: Kamerbrief | 14-05-20 zijn te lezen...

Hoorzitting in de vuurwerkrampzaak. Dinsdag 15 mei 2018 in het gemeentehuis van Enschede. Aanvang 15:00 uur.

11-05-2018 16:19
Aan de orde komt de waarheidsvinding-WOB juncto Wet Voorkeursrecht Gemeenten procedure inzake mogelijke causale verbanden vuurwerkramp in relatie met de gemeenteraadsvergadering van 2 juni 1997. Waarom werden de gegevens m.b.t. recht van eerste koop t.b.v. VINEX-Loc. Groot Roombeek in een besloten...

Raad van State stelt vraag aan Europees Hof over uitreisstempels in paspoorten

09-05-2018 10:35
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (9 mei 2018) in vier vreemdelingenzaken een zogenoemde prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over de Europese Schengengrenscode. Zij wil weten op welk moment uitreisstempels moeten worden geplaatst in de...

Kan een nationale rechter uit een EU-lidstaat ingevolge artikel 267 van het VWEU prejudiciële vragen stellen aan het HvJEU over de uitlegging van het EVRM?

08-05-2018 10:34
Die vraag komt aan de orde in de Post-Salduz-rechtspraak van de Hoge Raad en wel in het belangrijke arrest van 22 december 2015 inzake de aanscherping van de regels betreffende het recht op rechtsbijstand. Wie heeft er gelijk heeft, de Hoge Raad of de A-G, inzake de mogelijkheid van een...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>