Nieuws

Dossier Toeslagenaffaire // Voorzitter van de Raad voor de rechtspraak : Pijnlijk dat rechter onvoldoende bescherming bood in toeslagenaffaire.

19-01-2021 13:17
De voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, gaat in zijn nieuwjaarstoespraak in op de toeslagenaffaire. Ook vraagt hij de politiek om forse investeringen in de Rechtspraak. Hij zou er graag minstens tweehonderd rechters bij willen.   Bron :...

NEDERLAND -

19-01-2021 10:07
[ ... ]

Hof van Justitie: Nederlands bestuursprocesrecht op onderdelen in strijd met het Verdrag van Aarhus. En waarom des verzocht een nationale rechter prejudiciële vragen dient te stellen

19-01-2021 09:25
Het niet indienen van een zienswijze mag niet aan de toegang tot de rechter in de weg staan van een belanghebbende als het Verdrag van Aarhus van toepassing is. Bovendien moeten ook niet-belanghebbenden hun inspraakrechten uit dat verdrag kunnen afdwingen bij de rechter. Dat oordeelt het Hof van...

Dossier Brexit // Europese Commissie presenteert plannen voor een Adjustment Reserve

19-01-2021 08:38
Met het vertrek van het VK uit de Europese Unie per 1 januari 2021 neemt het VK niet meer deel aan de interne markt van de EU en wordt het land als derde land gezien. Dat heeft gevolgen voor bedrijven, burgers en overheden. Om lidstaten en de zwaarst getroffen sectoren in staat te stellen de...

Juridisch adviseur Marcel Middelkamp uit Almelo maakt via Europees Hof gehakt van milieurechtspraakbescherming in Nederland.

19-01-2021 08:05
Europees Hof maakt gehakt van milieurechtspraakbescherming in Nederland.Uit het arrest blijkt dat de conclusie van Advocaat-Generaal Bobek in deze zaak, die door het Hof van Justitie op hoofdlijnen is gevolgd. De gevolgen zijn (nog) niet te overzien. De NL-wetgever ontkomt niet aan de...

Dossier Corona // Stop de verspreiding van het coronavirus.

19-01-2021 08:01
Stop de verspreiding van het coronavirus.  Zie : https://www.rijksoverheid.nl/coronavirus

Dossier Q-Koorts en Dossier Corona // RIVM onderzoekt 1200 Brabanders: zoektocht naar relatie tussen Q-koorts en Corona

18-01-2021 16:37
........ https://emls.webnode.nl/search/?text=q-koorts&type=2  [ ... ]

SP: ‘Markt zo reguleren dat vermenging accountancy en advocatuur niet kan’.

18-01-2021 16:05
Het kabinet zou de markt zo moeten reguleren dat ‘vermenging van accountancy- en advocatenpraktijken geen doorgang kan vinden’. Die oproep heeft Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) verpakt in Kamervragen over plannen van de grote accountantskantoren om de advocatuurlijke markt te...

Het Europese Hof van Justitie te Luxemburg heeft uitspraak gedaan over de vraag van juridisch adviseur Middelkamp uit Almelo of artikel 6:13 Awb in strijd is met het Verdrag van Aarhus. Beroep gegrond.

18-01-2021 10:01
In 2017 kreeg een grote Nederlandse varkenshouder een vergunning voor een forse uitbreiding van een van zijn bestaande varkensfabrieken.Twee Nederlandse stichtingen en organisatie Leefbaar Buitengebied gingen  bij de rechtbank Limburg in beroep tegen deze vergunning. De belanghebbende...

‘Rechterlijke reflectie op Rapport-eindverslag Ongekend onrecht’, naar aanleiding van de toeslagenaffaire.

18-01-2021 08:55
Online bijeenkomst op 25 januari a.s.: 'Rechterlijke reflectie op Ongekend onrecht' Op 25 januari gaat de NVvR van 20.00 tot 21.00 uur tijdens een online bijeenkomst in gesprek met Bart Jan van Ettekoven, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Thema van deze...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>