Nieuws

Dossier Vuurwerkramp // Vaste Tweede Kamercommissie Justitie en Veiligheid vraagt het Nederlands Kabinet om onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

18-01-2019 16:17
In  het 1.262 blz.-tellende reviewrapport van PvB over de vuurwerkramp worden vele misstanden omschreven van het toenmalige onderzoek. Het reviewrapport is aangeboden aan het College van Procureurs-Generaal en aan de Vaste Tweede Kamercommissie Justitie en Veiligheid. De Nationale Ombudsman...

“I ministeri informino sui rischi dei telefonini” Italiaanse regering moet informatiecampagne starten over de gezondheidsrisico's mobiele telefoons.

18-01-2019 15:49
Rechter dwingt Italiaanse regering binnen zes maanden een informatiecampagne te starten over de risico's voor de gezondheid van mobiele telefoons. Binnen zes maanden zullen de ministeries van Milieu, Gezondheid en Onderwijs een informatiecampagne moeten voeren over de risico's voor de gezondheid en...

Betere samenwerking EU bij witwassen

18-01-2019 14:56
De nationale toezichthouders op de handhaving van de antiwitwaswetten door banken in de EU en de Europese centrale bank (ECB) gaan hechter samenwerken. Ze hebben in Brussel gedetailleerde afspraken gemaakt over het uitwisselen van informatie en de stappen die worden gezet als verdachte transacties...

Staking in Nederland tegen de bezuinigingsdrift van Minister op de sociale advocatuur.

18-01-2019 09:04
Voor veel Nederlanders is het toegangskaartje voor de rechtbank onbetaalbaar. Rechtzoekenden met een laag inkomen kunnen een advocaat niet betalen. De sociale advocatuur (toevoeginsadvocaten) krijgt geen ruimte in urentoewijzing en ontvangt laag uurtarief.   

Dossier Vuurwerkramp // De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) moet kijken naar het klokkenluiders-vuurwerkramprapport.

18-01-2019 08:37
De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) moet het klokkenluidersrapport over de vuurwerkramp doorlichten. Dat gaat de vaste Tweede Kamercommissie Justitie & Veiligheid volgende week aan het kabinet vragen   Volgens het rapport van Bredanaar Paul van Buitenen is er in het onderzoek naar de...

Brief van Sander Janssen aan Raad voor Rechtsbijstand.

16-01-2019 08:36
Op dinsdag 15 januari verzond Sander Janssen een brief aan de raad voor rechtsbijstand waarin hij het nieuwe kantoorbeleid ten aanzien van rechtsbijstand in strafzaken wanneer vergoeding uitblijft uiteen zet. De kwestie heeft veel aandacht gekregen in de media waarbij niet altijd goed lijkt te...

Enkele honderden Nederlandse advocaten hebben vandaag gedemonstreerd tegen de plannen voor bezuinigingen op de rechtsbijstand.

15-01-2019 17:58
De demonstraties zijn een reactie op de hervormingsplannen van hun minister van rechtsbescherming en raakt de gefinancierde rechtsbijstand. Een zo wint in Nederland de partij met de grootste portemonnee. De Wet die dit regelt mag niet door de Nederlandse rechter worden getoetst. Dat bepaalt artikel...

Zit de Nederlandse Hoge Raad op hellend vlak met haar rechtsoverweging dat een partij moet bewijzen een schriftuur niet te hebben ontvangen? ECLI:NL:HR:2019:17

15-01-2019 16:59
Schriftuur tardief doordat geen mededeling betekening is ontvangen? Art. 437.2 Sv. Aanzegging in cassatie is in persoon aan verdachte uitgereikt, terwijl strafadministratie HR door middel van gewone brief mededeling van betekening heeft gedaan aan raadsman verdachte. Raadsman heeft n.a.v. aan hem...

De vraag van een Nederlandse curator kwestie wel/niet verlengen van de dommeinnaam van de failliet (domeinnamen vallen onder de eerbiedigende bescherming van art. 1 Protocol 1 EVRM ) kan de curator het beste neer leggen bij de Nederlandse Wetgever

11-01-2019 12:28
Bij de Wetgever omdat Nederland als enige EU-Lidstaatland geen Constitutioneel Hof heeft opgericht en artikel 120 van de Nederlandse Grondwet rechters verbieden om de Advocatenwet te toetsen.   Een advocaat-curator staat primair onder toezicht van de Rechter-Commissaris ex art 64 Fw en...

Electrohypersensitivity tenslotte beschouwd als een arbeidsongeval "Een rechter erkent het beroepskarakter - werkongeval - van de tijdelijke handicaps van een werknemer afgeleid van elektrogevoeligheid" .

11-01-2019 08:59
Zaragoza - 8 januari 2019. Een uitspraak onlangs uitgereikt door de Juzgado de lo Social (Labour Court) nr. 1 van Zaragoza, Spanje, stelde vast dat de enige en exclusieve oorzaak van de elektrische overgevoeligheid voor een medewerker van Endesa was zijn werkactiviteit. Het beroepskarakter van de...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>