Nieuws

Dossier Vuurwerkramp // CAPRA-advocaten en de korpschef

25-01-2020 08:59
https://www.linkedin.com/pulse/capra-advocaten-en-de-korpschef-paul-van-buitenen

Vuurwerkramp // De Nederlandse Hinderwet verviel in 1993 en maakte plaats voor Wet Milieubeheer. Werden toen ook de gemeentelijke verordeningen en de daaronder vallende discretionaire handhavingsbevoegdheden omgezet in wettelijke handhavingsplichten?

24-01-2020 17:03
Zo neen, dan struikelt men in Nederland ook in deze casus over artikel 120 grondwet die Nederlandse rechters niet toestaat om de toepasselijk wet zelf te toetsen (toetsingsverbod)    Wordt vervolgd .... 

Dossier Vuurwerkramp // Wat weet Ben J. Sanders?

24-01-2020 16:36
Ben Sanders is al 20 jaar lang een alomtegenwoordige verschijning in het lokale krachtenveld rond de Vuurwerkramp. Hij is als een vis in het water op het gemeentehuis, bij de brandweer, ambulancedienst en de politie. Hoewel er op zijn gedrag weinig valt aan te merken, mag hij in de weergave van...

Six Italian Courts Have Ruled that Cell Phones Cause Brain Tumors

24-01-2020 15:53

NEDERLAND - Hoe de postbode een robot werd.

24-01-2020 08:04
Flexibilisering, nieuwe technologie en intensivering van het werk bepalen de arbeidsmarkt van vandaag. Dat komt niet alleen door de globalisering, constateert de WRR. De ontelbare flexbanen in Nederland zijn ‘een gevolg van politieke besluiten in eigen land’.   Bron : Groene...

NEDERLAND - Ombudsman start onderzoek wettelijke schuldsanering

23-01-2020 16:17
De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, is een onderzoek gestart naar de toegang tot de wettelijke schuldsanering (Wsnp). Dat heeft hij de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Rechtsbescherming in een brief laten weten. Regelmatig ontvangt de ombudsman...

Dossier Vuurwerkramp // De aansturing van de rijksrecherche bij hun onderzoek naar misstanden ivm strafrechtelijk onderzoek naar de Vuurwerkramp.

22-01-2020 18:57
De hypothese ‘Aansturing rijksrecherche van buitenaf’ bij onderzoeken naar misstanden Tolteam, is gebaseerd op de volgende aanwijzingen: Allereerst zijn er de BIZ-rechercheurs van de regio Gelderland-Midden die worden geconfronteerd met een van begin af aan vijandige en tevens vooringenomen houding...

ZWITSERLAND - ETH Zurich-studie toont aan: 5G leidt tot huidkanker.

21-01-2020 07:59
Door Stephan Seiler:   Zoals een studie door Prof. Dr. Nils Kuster en Dr. Esra Neufeld voor elektrotechniek van ETH Zürich toont aan dat de nieuwe 5G millimeter-technologie permanente weefselschade veroorzaakt. Prof. Dr. Kuster is de oprichter en directeur van de IT´IS...

NEDERLAND - Vier nieuwe Staatsraden voor Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

20-01-2020 16:18
De ministerraad heeft op vrijdag 17 januari 2020 besloten vier nieuwe staatsraden voor de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor benoeming voor te dragen aan Zijne Majesteit de Koning. Het gaat om mevrouw mr. B. Meijer, de heer mr. J.M.L. Niederer, mevrouw mr. J. Gundelach en...

Dossier Vuurwerkramp // De rijksrecherche: een nachtmerrie voor de waarheidsvinding bij de vuurwerkramp.

20-01-2020 15:36
Door PvB en te lezen op : https://twitter.com/PaulvanBuitenen/status/1218941696328830976?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>