Over Ons

Nederlandse samenwerkingsorganisatie van advocaten en juridische specialisten die op verzoek van rechtzoekenden (ondernemers en burgers)  wordt opgericht vanuit de maatschappelijke onvrede over de tarieven en  de cultuur bij de traditionele advocatuur. Daarnaast wil de de Juridsche Cooperatie EMLS een alternatief bieden voor die justitiabelen die worden getroffen door de overheidsbezuinigingen op de rechtsbijstand .

 

Wij willen tegenwicht bieden aan het monopolie van de de huidige juridische markten.

 

De innovatieve werkwijze van de Juridische Cooperatie EMLS 

 

Wij vormen een landelijk dekkend  juridisch kantoor dat  anders werkt als de thans bestaande advocatenkantoren. Een nieuwe markt op het gebied van de integrale juridische dienstverlening waarbij flexibiliteit en de digitale correspondentie  toepassing centraal staat. Voor de rechtsbijstand zoeker wordt het allemaal wat makkelijker. Mobilisatie via de coöperatie EMLS om samen te werken binnen de coöperatie U.A. EMLS waarbij elke advocaat en juridisch specialist zijn eigen zelfstandigheid behoud. De rechtsbijstand kan ook bezuinigen. Niet op de kwaliteit maar door  justitiabelen niet te laten meebetalen aan de hypotheken van de advocatenkantoren en daarbij behorende dure kantoorinfrastructuur. De client betaalt alleen de afgenomen dienst en de kwaliteit daar van. Geen grote pompeuze advocaten kantoren maar een werkwijze waarbij juridische specialisten zich daadwerkelijk kunnen richten op hun vakgebied, het juridisch werk dus.

 

De EMLS  i.o. zijnde een European Multilateral Law Service Group is een samenwerkingsverband van advocaten en andere juridische specialisten  welke t.b.v  alle rechtzoekenden in Nederland  werkt tegen lagere tarieven en voor hen die onvermogend zijn tegen bijzonder gemodereerde tarieven in een bijzondere vorm.

 

De dienstverleningen van de Juridische Cooperatie EMLS bestaan o.a. uit rechtsadvisering en begeleiding, rechtsbijstand binnen alle rechtsgebieden zowel nationaal- en Europees rechtelijk alsmede uit het voeren van proefprocessen. De European Multilateral Law Service Group is een samenwerking binnen de samenwerking . De gekozen formule zorgt voor een afgewogen combinatie van een landelijk werkende organisatie met een persoonlijke binding, benadering en begeleiding van een zelfstandig werkend juridisch specialist. De EMLS-groep wordt gevormd door zelfstandig werkende juridische specialisten (natuurlijke- en rechtspersonen) die bewust hebben gekozen voor die samenwerking. Zij kunnen - als dat nodig is - een beroep doen op en/of gebruik maken van de deskundigheid , ervaring en specifieke kennis van  kantoren en medewerkers.

Bij het uitbrengen van haar juridische adviezen en verrichten van juridische dienstverleningen werkt de EMLS-groep graag en goed samen met andere deskundigen zoals o.a. accountant, makelaar, notaris of advocaat en rechtsbijstandsverzekeraar.

 

De zetel van EMLS is gevestigd te Utrecht,

 

 

 

Geschiedenis van het onstaan van EMLS

EMLS is mede ontstaan vanuit onvrede van justitiabelen over de uurtarieven en het regiem van het huidige tuchtrecht voor de advocatuur alsmede de onderlinge advocatenkantorenbelangen.

 

.Advocaten en andere juridische specialisten die al of niet werken aan een toevoegingszaken zijn meer dan de helft van hun tijd kwijt aan het randgebeuren ( administratieve werkzaamheden enz.). EMLS laat dat de clienten zoveel mogelijk zelf doen. Daardoor worden de cliënten meer betrokken in hun zaak en dat bespaart op de kosten.  EMLS beperkt zich zoveel mogelijk tot het eigenlijke juridische werk. Door deze aanpak en werkwijze krijgt de cliënt meer recht voor zijn geld. 

 

Cliënten komen slechts op kantoorbezoek bij EMLS indien cliënten dat zelf noodzakelijk achten. De cliënten hoeven minder afspraken te maken onder hun eigen werktijd. Dat maakt EMLS  een interessant en goedkoop alternatief voor reguliere advocatuur. En tegelijkertijd een alternatief met behoud van juridische zorgkwaliteit, want de juridische dienstverleningen worden uitsluitend aangeboden door gekwalificeerde juridische specialisten. Advocaten, juristen en andere specialisten met een specialisatie in hun eigen rechtsgebieden op online afstand van de cliënt. Hierdoor biedt EMLS rechtzoekenden de helpende hand in een gejuridiseerde maatschappij die gebukt gaat onder een lange financiele-en economische crisis.

 

 

 

 

 

 

 

Onze gebruikers

Alle zich zelf respecterende rechtsbijstand zoekers.