13 mei 2020: Publicatie eindversie reviewrapport Vuurwerkramp

24-04-2020 16:30

Op 13 mei 2020 wordt het eindrapport Reviewrapport Vuurwekramp (meer dan 1400 blz en meer dan 1000 brondocumenten, vermeldingen en vindplaatsen). 

Zie ook : www.vuurwerkramprapport.nl