De dekens (lokale orde van advocaten) moeten zich komend jaar meer gaan bezighouden met integriteit van grote kantoren, ondermijning en het bestrijden van witwassen

03-01-2020 08:05

De dekens moeten zich komend jaar meer gaan bezighouden met integriteit van grote kantoren, ondermijning en het bestrijden van witwassen. Dat staat te lezen in het Werkplan 2020 van het College van Toezicht (CvT) van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Het CvT houdt toezicht op de manier waarop de dekens toezicht houden op de advocaten. Het college toetst de beleidsregels van de dekens en ziet erop toe dat de dekens hun eigen regels toepassen.

 

KLEINE KANTOREN

Uit het Werkplan 2020 blijkt dat de dekens bij het toezicht en de klachtbehandeling relatief veel tijd besteden aan advocaten van kleine(re) kantoren. Deels heeft dat getalsmatige oorzaken: 57 procent van alle kantoren bestaat uit één advocaat, en 29 procent uit 2 tot 4 advocaten.

 

CONFLICTERENDE BELANGEN

Daarnaast gaven de dekens in 2019 veel aandacht aan extra kwetsbare eenmanskantoren. “Maar van belang is om daarnaast ook oog te hebben voor andersoortige risico’s die zich op grotere kantoren kunnen voordoen,” schrijft het CvT. “Daar spelen deels andere belangen en beheersvraagstukken die evenzeer voor het toezicht relevant zijn, zoals bijvoorbeeld conflicterende belangen.”

 

WITWASSEN

Ook nieuwe regels voor witwassen hebben gevolgen voor het dekenale toezicht. Na de implementatie van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn in 2018 staat in 2020 de implementatie van de vijfde richtlijn op stapel. Net als andere toezichthouders op naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten de dekens inventariseren welke risico’s zich voor advocaten voordoen om betrokken te raken bij witwassen.

 

Ook dienen de dekens inzicht te hebben in het risicoprofiel van advocaten-(kantoren) die Wwft-plichtige diensten verlenen. In 2020/2021 zal de intergouvernementele Financial Action Tastforce (FATF) een evaluatie uitvoeren naar de effectiviteit van de witwasbestrijding in Nederland.

 

ONDERMIJNING

Dekens moeten hun pijlen eveneens richten op vormen van ondermijning waarbij advocaten (ongewild) betrokken kunnen raken. “In het algemeen kunnen advocaten kwetsbaar zijn vanwege (impliciete) bedreiging of dwingende verzoeken van cliënten of derden,” schrijft het CvT. “Die zouden kunnen leiden tot onbetamelijke beroepsuitoefening naast andere, ook persoonlijke risico’s.”

 

Tot slot zullen de dekens volgend jaar ook kijken of advocaten zich houden aan de vereisten van het rechtsgebiedenregister en de kwaliteitstoetsen.

 

Bron : MR.ONLINE.NL

https://www.mr-online.nl/dekens-moeten-meer-letten-op-witwassen-en-grote-kantoren/