Dossier 5G // 5G en gezondheid

02-09-2020 11:26

5G heeft een grotere capaciteit en biedt snellere gegevensoverdracht dan eerdere generaties mobiele telecommunicatie. Maar in de samenleving zijn ook zorgen over de mogelijke invloed van 5G op de gezondheid. Daarom heeft de Tweede Kamer de Gezondheidsraad om advies gevraagd. De raad kan geen antwoord geven op de vraag of blootstelling aan 5G-frequenties daadwerkelijk gezondheidsrisico’s oplevert. Dat komt doordat niet bekend is bij welke mate van blootstelling effecten kunnen optreden en ook niet hoe hoog de blootstelling van mensen zal zijn na ingebruikname van de 5G-systemen. De raad is daarom nagegaan of er aanwijzingen zijn dat elektromagnetische velden met de beoogde 5G-frequenties de potentie hebben om de gezondheid te schaden'

 

Bron : GezondheidsRaad.NL 

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid?utm_source=Laposta&utm_campaign=Geen+bewijs+dat+5G+gezondheid+kan+schaden%3B+onderzoek+nodig&utm_medium=email

 

Zie ook StopUmts.NL

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid?utm_source=Laposta&utm_campaign=Geen+bewijs+dat+5G+gezondheid+kan+schaden%3B+onderzoek+nodig&utm_medium=email