Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet waaronder Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)

08-02-2019 16:59

Met dit wetsvoorstel wordt een nieuwe, belangrijke stap gezet in de stelselherziening van het omgevingsrecht. Deze stelselherziening is begonnen met de totstandkoming van de Omgevingswet. Het wetsvoorstel regelt de integratie in de Omgevingswet van een aantal instrumenten van grondbeleid, te weten voorkeursrecht, onteigening, landinrichting en kavelruil in het landelijk gebied. Deze zijn nu geregeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten, de Onteigeningswet en de Wet inrichting landelijk gebied. Daarnaast maakt het toepassing van de privaatrechtelijke faciliteit van kavelruil ook mogelijk in het stedelijk gebied. Ook bevat het wetsvoorstel een verdere aanpassing van de regeling voor grondexploitatie in de Omgevingswet tot een regeling voor kostenverhaal die ook toepasbaar is bij organische gebiedsontwikkeling.

 

Bron : TweedeKamer.NL

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2019Z01958&dossier=35133

 

 

==============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 8 februari 2019