Internet Consultatie - Actieplan Digitale Connectiviteit ? Waarom vindt er geen wetenschappelijk-medisch onderzoek plaats naar de dagelijkse gezondheidssymptomen van mensen die stellen ziek te zijn van elektrosmog?

09-04-2018 08:37

Zijn de prangende vragen rondom Cofam-1 en Cofam-2 met zijn outliers door de Nederlandse overheid beantwoord ? Zo neen, waarom niet, zo ja waar zijn de bevindingen te lezen ?  In de niet EU-lidstaat Zwitserland? Wat zijn de risico,s van blootstelling aan kunstmatig opgewekte elektromagnetische velden 24 uur per dag zonder wettelijke blootstellingslimiet? Waarom bepaalt de medische wereld niet welke invloed elektrosmog heeft op lichaamsdelen van mensen die klagen via medisch-onderzoek ? De uitwerking op cellen, organen enz. kunnen artsen toch gewoon meten. Waarom blijft het Nederlandes ministerie van volksgezondheid zo oorverdovend stil ? 

 

===========================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 9 april 2018