Advocaat-Generaal geeft negatief advies aan de Hoge Raad in de zaak Baybasin. Politie-tapkamers zouden niet zijn te kraken.

04-07-2017 14:07

Opmerkelijk is dat de A-G concludeert dat de Nederlandse politie tapkamers niet zijn te kraken of te manipuleren.  De conclusie telt 1730 pagina’s en leest u op :

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/Geen-gronden-voor-herziening-in-de-zaak-Baybasin.aspx   

Hoge Raad moet nu uitspraak doen doch hoeft het advies van de A-G niet te volgen !