Advocaten en hun kantoorbelangen en de dubbelrol van de Deken en de leden van de Raad van Discipline. Een kantoor van Advocaten en Notarissen was te laat met wrakingsverzoek t.a.v. Raad van Discipline

22-02-2017 14:49

Zitten er weeffouten in de Nederlandse Advocatenwet ? Conflicteert de rol van advocaat in zijn hoedanigheid van Deken met het mededingingsrecht?

Welke belangen er onderling spelen valt o.a. te distilleren uit een uitspraak van 21 februari 2017 te lezen op : 

https://raadvandiscipline.nl/wp-content/uploads/2017/02/17-051-NN-21-2-2017.pdf

 

================================= 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 22 februari 2017