Advocaten moeten tonnen betalen aan cliënt om verzwijgen malafide transacties

22-09-2020 08:11

Een installatiebedrijf startte een rechtszaak tegen een voltallige advocatenmaatschap – per 1 januari 2018 ontbonden – naar aanleiding van een geschil met een oud-directeur die geld van het bedrijf had weggesluisd. De advocaten van de opgeheven maatschap werden hoofdelijk veroordeeld tot betaling van 650.000 euro aan de voormalige cliënt. De maatschap wordt bovendien veroordeeld tot terugbetaling van nog eens bijna 63.000 euro aan advocaatkosten die eigenlijk door de directeur in privé waren gemaakt.

 

Bron : BijzonderStrafrecght.NL

https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/advocaten-moeten-tonnen-betalen-aan-clint-om-verzwijgen-malafide-transacties