Justitiabelen weten niet alle mogelijke dwarsverbanden tussen en bij zelfstandige mr-juridische adviseurs BV en advocatenkantoren en/of opdrachtgevers.

13-12-2017 17:01

Justitiabelen kennen niet alle mogelijke dwarsverbanden tussen en bij zelfstandige mr-juridische adviseurs en advocatenkantoren en/of opdrachtgevers en behoeven deze ook niet te kennen als niet voldaan wordt aan de gestelde melding bij de locale deken van de Orde van Advocaten en  kenbaarheid zoals vervat in de samenwerkingsverordening 1992 en/of zoals de wetgever heeft bedoeld in de nieuwe advoactenwet van 1 januari 2015.

 

================================ 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 13 december 2017