Afdeling bestuursrechtspraak v.d. Raad van State wil uitsluitsel over rechtmatig verblijf en stelt daarom in drie zaken zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg

19-04-2018 14:21

De vragen gaan over artikel 46 van de Europese Procedurerichtlijn. De zaken gaan over drie vreemdelingen die in vreemdelingenbewaring zijn gesteld en na afwijzing van hun asielaanvraag bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening hebben ingediend. De Afdeling bestuursrechtspraak wil van het Hof van Justitie onder meer weten of de vreemdelingen door het indienen van zo'n verzoek rechtmatig verblijf hebben gekregen in Nederland.

 

Bron : Raad van State

https://www.raadvanstate.nl/pers/persberichten/tekst-persbericht.html?id=1137&summary_only=&category_id=8

 

 

============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 19 april 2018