Afluisteren van advocaten ook in EU-lidstaat Nederland verboden

27-10-2015 10:56

Het Gerechtshof Den Haag deed heden 27 oktober 2015 publiekelijk uitspraak. De zaak werd aangespannen door een aantal Nederlandse advocaten van een gedupeerde advocatenkantoor en de Council of Bars and Law Societies of Europe (Raad van Europese Balies van Orden van Advocaten ) alsmede de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Aanleiding was het afluisteren van advocaten door de Nederlandse veliligheidsdiensten . Het gerechtshof Den Haag stelde de Nederlandse Staat in het ongelijk en bekrachtigde de uitspraak van de Haagse Voorzieningenrechter in KG van 1 juli 2015 . Per 2 januari 2016 dient elke vorm van afluisteren te worden gestaakt of de Staat moet zorgen voor een onafhankelijke toets. Gedurende de tijd dat onafhankelijk toezicht ontbreekt, mogen de Nederlandse Veiligheidsdiensten de verkregen informatie welke valt die onder het verschoningsrecht  niet doorspelen aan het O.M. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2015:2881

Of de Nederlandse Staat beroep in cassatie zal instellen was op moment van schrijven van dit bericht nog niet bekend.

Binnenkort meer op deze website. 

 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 27 oktober 2015