Agrarisch recht //Minder welvaart voor meer welzijn. Agrarische deelbouw, pachtzaken en agrarisch grondgebruik. De Nederlandse Staat moet agrariërs ruim compenseren ! Terug naar gemengd bedrijf

27-09-2019 10:19

Agrarische deelbouw en agrarische kringloop dwingt de hedendaagse agrarier / veehouder tot de methode van hun ouders respectievelijke voorouders te weten

terug naar de natuur via het alstoen zo geheten gemengd bedrijf. Daarnaast dient betonnering en asfaltering van het buitengebied een halt te worden

toegeroepen. Pachtwet is aan renovatie toe. Daarnaast dienen windmolen- en zonneparkencowboys eveneens een halt te worden toegeroepen. Is minder welvaart en meer welzijn erg ?  Neen, de boeren moet wel door de Nederlandse staat ruim worden gecompenseerd. 

 

Schrijver:

Gastannotator

Utrecht / Doetinchem, 27 september 2019