De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treedt vandaag in werking

25-05-2018 08:32

De nieuwe privacywet wordt van kracht voor de hele Europese Unie op 25 mei 2018. De Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement bereikten in december 2015 na lange onderhandelingen een compromis. Met name over het gebruik van data in kader van politieel en justitieel onderzoek bestond lang onenigheid. De voornoemde Commissie, Raad en het Parlement. Deze AVG is in mei 2016 aangenomen.  

 

In hoofdlijnen omvat de AVG het volgende:

 

Burgers krijgen makkelijker en sneller toegang tot hun data

 

Burgers kunnen bedrijven verzoeken om hun persoonlijke data te laten verwijderen. Dit 'recht om te worden vergeten' is niet absoluut, wanneer personen bijvoorbeeld veel in het nieuws zijn geweest kan die persoon niet eisen dat alle referenties naar hem/haar worden gewist

 

Burgers moeten meer inzicht krijgen in hoe hun persoonsgegevens gebruikt worden

 

Het uitwisselen van persoonlijke data tussen politie en veiligheidsdiensten wordt vergemakkelijkt. Nationale databeschermingsautoriteiten moeten erop toezien dat verzoeken om data te leveren goed zijn onderbouwd en dat er veilig met de gegevens wordt omgegaan

 

Afspraken tussen bedrijven en toezichthouders in één land gelden voor de hele Europese Unie

 

Bedrijven buiten de EU moeten voldoen aan Europese eisen wanneer zij in de EU hun diensten willen aanbieden

 

Grotere bedrijven en organisaties die veel met persoonlijke data werken moeten iemand aanstellen die toeziet op hoe er met persoonsgegevens wordt omgegaan

 

Data moet gemakkelijker kunnen worden geanonimiseerd. Zo kunnen grote databestanden worden aangelegd waar onderzoekers en bedrijven mee kunnen innoveren zonder dat privégegevens in het geding kunnen komen

 

Deze maatregelen gelden voor alle soorten persoonsgegevens, niet alleen voor persoonsgegevens op internet.