Algemene verordening gegevensbescherming.

03-05-2018 11:54

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking in de hele Europese Unie.. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. Die nieuwe wet ( AVG ) heeft vergaande gevolgen voor iedereen die met persoonsgegevens werkt

 

De Nederlandse e Autoriteit Persoonsgegevens geeft uitgebreide informatie.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving

 

==========================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 3 mei 2018