Algoritmes en grondrechten

24-08-2018 08:32

Minister van BZK biedt onderzoeksrapport aan Tweede Kamer aan. 

Het betreft het onderzoek van de Universiteit Utrecht naar de (mogelijke) aantasting van grondrechten in Nederland als gevolg van het gebruik van big data, het Internet of Things en kunstmatige intelligentie.

 

Bron: Rijksoverheid.NL

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/03/01/algoritmes-en-grondrechten

 

===============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 24 augustus 2018