Dossier Almelose Poortaffaire // Rechtbank Overijssel buigt zich in hoofdzaak vooral over de ingebrachte formele procesrechtelijke grieven

16-10-2020 09:31

Hoe zit het met de mandaterering, bevoegdheidheid van ambtenaren om voor en namens B. en W. van Almelo op rechtsgevolg gerichte besluiten te mogen nemen? Hoe  zit het met de onafhankelijkheid van de onafhankelijke Almelose bezwaarschriftecommissie? Beide vragen werden gesteld aan de twee gemachtigden die B. en W. van Almelo ter zitting vertegenwoordigden naar aanleiding van de door de Almelose ondernemer S ingestelde beroep in de 

zogeheten Almelose Poortzaak. 

Uitspraak binnen enkele weken. 

 

Wordt vervolgd......