Almelose Poortaffaire // In het gemeentehuis van Almelo vindt 10 oktober wederom een openbare Awb-Hoorzitting in de "Almelose poortaffaire" plaats

30-09-2022 08:41

De openbare hoorzitting die wordt gehouden maandag 10 oktober 2022 om 16:10 uur  in het stadhuis te Almelo gaat over de betalingen die de gemeente Almelo heeft gedaan aan ingehuurde advocaten gedurende de gehele procesgang te rekenen vanaf 2003

 

Wat ging vooraf

De gemeente Almelo moest van de Raad van State te Den Haag al het huiswerk overdoen. De voorzitter van de Almelose bezwaarschriftencommissie die advocaat is kon in de ogen van de Almelose ondernemer Stegehuis en die van de Raad van State niet als neutraal voorzitter van de Almelose bezwarencommissie worden gezien omdat hij in het verleden bij het advocatenkantoor D werkte die ook optrad t.b.v. de gemeente Almelo.

 

Stegehuis Antiek is een bekende naam in Almelo, oorspronkelijk begonnen aan de  Bornsestraat op een perceel grond van 5000 m2 en een werkplaats-winkeloppervlak van 450 m2. De betreffende ondernemer verhuisde in 2006 noodgedwongen naar de  huidige locatie aan de Haven Noordzijde pal tegenover het nieuwe gemeentehuis en op steenworpafstand van de Almelose rechtbank (om o.a. onteigening te voorkomen) n.a.v. de aanleg Nijreessingel een oostelijk onderdeel van de Ring Almelo en onderdeel van de N349. Dit laatste ontbrekende stuk van de ring Almelo werd op 13 oktober 2006 geopend en ontlaste het drukke verkeer op de Violierstraat. De aanleg kostte de gemeente Almelo 42 miljoen euro.

 

Vanaf de eerste voorbereidingen vanaf 2003 zit de ondernemer verwikkeld in een tiental procedures met de gemeente Almelo en hebben zich diverse advocaten zich met de zaak kort bemoeit Een heikel punt is de afsluiting van een steeg waardoor de ondernemer geen toegang meer heeft tot zijn woning. De uitspraak van 20 oktober 2020 is te lezen op: https://linkeddata.overheid.nl/front/portal/document-viewer?ext-id=ECLI:NL:RBOVE:2020:3458

 

De Raad van State dacht daar geheel anders over bleek in de Hoger beroep-uitspraak van 17 november 2021 welke is te lezen op https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@127511/202005716-1-a3/

 

Inmiddels werden de bezwaren van Stegehuis opnieuw behandeld doch de nieuwe bezwaarbeschikking ligt wederom in hoger-beroep bij de Raad van State.

 

In een afzonderlijke procedure vroeg Stegehuis om inzicht en afschriften van de betalingen gedaan door Almelo van door de gemeente ingehuurde advocaten. DE gemeente Almelo beriep zich daarbij deeld op de 7 jaar fiscale bewaartermijn welke de WOO zou overulen. In een vervolg-procedure daarop waarbij partijen worden gehoord in een hoorzitting zal de gemeente Almelo daarna een nieuw besluit moeten nemen. De Woo, een nieuwe wet die 1 mei 2022 in werking is getreden geeft op de juridische scharnierpunten welke zijn aangestipt door de juridisch adviseur van Stegehuis geen jurisprudentie.

 

Stegehuis alswel diens juridisch-adviseur/gemachtigde waren niet bereikbaar voor nadere toelichting.