Almelose Poortaffare // De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft partijen medegedeeld dat de zaak na zitting opnieuw in studie is genomen en is aangehouden

16-07-2021 09:04

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft partijen medegedeeld dat na rechtsitting van 21 april 2021 te Den Haag de zaak opnieuw in studie is genomen en voor de tweede maal daarom is aangehouden.  Wat wordt onderzocht is niet bekend gemaakt.